MEB okulları belediyelere devrediyor

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okulların valilik yetkisinden alınarak belediyelere devredilmesine ilişkin Bakanlık içerisinde bir çalışma başlattı.
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2009 Perşembe, 06:08

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, göreve başlamasının ardından bakanlığın teşkilat yapısında radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı. Çubukçu, Valiliklere bağlı olarak çalışan okulların artık belediyelere bağlı olarak çalışmasına ilişkin yeni bir teşkilat yapısı oluşturulmasını istedi.

Bakanlık içerisinde yeni bir organizasyon modeli hazırlanması için talimat veren Bakan Çubukçu, söz konusu çalışmasın ise büyük gizlilik içinde yapılması emrini verdi.


Eğitim hizmetleri yerel yetkililere devredilmesi

Bu çerçevede okullara da 29 Mayıs'ta 230/2589 sayılı bir yazı gönderen Bakanlık, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında okullardan iki gün içerisinde bir rapor hazırlamalarını istedi. Söz konusu yazıda, söz konusu raporun "bakanlığımızın kapasitesinin artırılması ve teşkilat yapısının yeniden organize edilmesi için oluşturulacak alternatif modellerin oluşturulmasına yönelik" olması istendi.

İstenilen raporda ayrıca "eğitim hizmetlerinin yerel yetkililere devredilmesi" konusunun ilk konu başlığı olması gerektiği de vurgulandı. Bakanlık, okullardan istediği raporda yer alması gereken diğer konu başlıklarını da şu şekilde bildirdi:
-Finansman ve kaynakların etkin kullanımı.

-İç kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi.

-İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi.

-Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları için Roller, Sorumluluklar ve Görev Kodlarının Belirlenerek İhtiyaçlara Göre Yeniden Tanımlanması.

-Eğitim olanaklarının rol ve sorumluluklarının Türkiye'deki eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.