Gökçek ile Kuveyt Türk arasında gerginlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirme serüveni tatsız bitti. Son bir yıldır taraflar arasında yaşanan kriz bankacılık sektörüne de sıçradı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihalede en yüksek ikinci teklifi veren Elekromed firmasının teminat mektubunu nakde çevirmek üzere Kuveyt Türk'e başvurması ve Kuveyt Türk'ün talebi yerine getirmemesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuveyt Türk'ü BDDK'ye şikayet etti.
Yayınlanma tarihi: 11 Haziran 2009 Perşembe, 08:30

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 2008'de gerçekleştirilen Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesi fiyaskoyla sonuçlandı. İhalede en yüksek teklifi veren Global Yatırım-Energaz ortaklığı ile ikinci en yüksek teklifi veren Elektromed'in kendilerine tanınan yasal süre içinde ödeme yapmaması nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal kararı aldı. Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80'ini özelleştirme yetkisi 12 Haziran'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na geçecek. İhalede süreç şöyle gelişti:
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Mart 2008'de yapılan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin özelleştirme ihalesini vergi hariç 1 milyar 610 milyon dolar ile Global Yatırım-Energaz ortaklığı kazandı. Şirketin kendisine tanınan yasal sürede ihale şartnamesindeki şartları yerine getirmemesi üzerine, ihalede ikinci olan Elektromed firmasıyla görüşmeler başladı. Bu süreçte Global ile teminatı nakde çevirme krizi de çıktı ve bu kriz yargıya taşındı.

Büyükşehir Belediyesi Kuveyt Türk ile karşı karşıya

Son olarak, Elektromed'in de kendisine tanınan sürede ihale şartnamesindeki şartları yerine getiremediği öğrenildi. Bu nedenle hem ihale iptal edildi, hem de Elektromed'in 50 milyon dolarlık teminat mektubunu nakde çevirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce girişimde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teminat mektubunu nakde çevirmek için girişimde bulunması üzerine, Elektromed firması da, önce Beyoğlu 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesinde, ardından Ankara 20'inci Asliye Hukuk mahkemesinde dava açarak ihtiyadi tedbir kararı almak istedi. Beyoğlu 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi Elektromed'in talebini reddetti. Ankara 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi önce ihtiyadi tedbir kararı verdi. Ancak 9 Haziran'da 20'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, ihtiyadi tedbir kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, 50 milyon dolarlık teminat mektubunu nakde çevirmek için Kuveyt Türk Bankası'na başvurdu.

BDDK'ye şikayet

Kuveyt Türk Bankası'nın, teminatı ödeme konusunda direnç göstermesi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi bankayı BDDK'ya şikayet etti. Böylece ihale sürecinin başladığı günden bu yana taraflar arazında yaşanan kriz, bankacılık sektörüne de sıçramış oldu. Kuveyt Türk'ün teminat mektubunu nakde çevirme konusunda direnç göstermesinin nedeninin, Elektromed firmasının başka bir mahkemeden ihtiyadi tedbir kararı çıkarma girişiminde bulunması olduğu bildirildi.

Başkent Doğalgaz A.Ş'nin özelleştirilmesi amacıyla çıkarılan 12 Haziran 2007 tarihli yasaya göre, şirketin özelleştirmesi iki sene içerisinde tamamlanamazsa yüzde 80 hissesinin Özelleştirme İdaresi'ne devri gerekiyor. Bu süre de yarın doluyor.

BOTAŞ ve Hazine'nin borç tahsilatı hayal oldu

Elektromed firmasının yeni tedbir kararı aldırma girişiminde başarılı olması halinde, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme yetkisinin 12 Haziran'da ÖİB'ye geçmesiyle birlikte, teminat mektubunun nakde çevrilmesi noktasında hukuksal açıdan yeni bir tartışmanın daha başlayacağı ifade edildi. Bu arada ihalede en yüksek teklifi veren Global Yatırım-Energaz'ın teminatının nakde çevrilmesi konusundaki davası da sürüyor.
Gelinen noktada Başkent Doğalgaz'ın, BOTAŞ ve Hazine'ye borçlarını ödemesi için girişilen özelleştirme serüveni fiyaskoyla sonuçlanırken, idari ve hukuksal tartışmalar da yarattı. Mevcut durumdaki karmaşa Başkent Doğalgaz Dağıtım'ın Özelleştirme İdaresi tarafından özelleştirmesine de gölge düşürecek.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.