Önce okul öncesi eğitim

Çocuğun ilkokula başlamadan önce yaşıtlarıyla birlikte aldığı eğitim, dünyayı kolay algılamasını, kendine güvenmesini sağlıyor, geleceğini şekillendiriyor. Okulöncesi eğitimi alan çocukların yaşamı algılayabilme konusunda daha yetenekli oldukları belirtildi. Uzmanlar, okulöncesi eğitimin çocuğun sosyalleşme sürecine de büyük katkı sağladığının altını çizdi.

25 Ağustos 2008 Pazartesi, 06:50

Çocukların aile bireyleri dışındaki kişilerle vakit geçirmesinin önemine değinen uzmanlar, okulöncesi eğitim alan çocukların çevrelerine bakış açılarının daha çabuk geliştiği ortak görüşünde birleştiler.

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Akademik Direktörü Prof. Dr. Adil Çağlar, okulöncesi eğitimin çocukların özgüvenlerinin gelişiminde, sosyalleşmesinde, yeni ortam ve durumlara bakım sağlamasında hayati önem taşıdığının çeşitli araştırmacılar tarafından da ortaya konduğunu vurguladı. Bu yaşlarda verilen eğitimin kalıcılığı diğer yaşlarla kıyaslandığı zaman daha fazladır. Çocuk bu yaşlarda, konuşmayı geliştirir, öz bakım becerilerini öğrenecek bir gelişim düzeyine erişir, cinsiyet farklarını fark etmeyi öğrenirdiyen Çağlar, çocukların bu eğitimden mutlaka geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynep Oktuğ da 0-6 yaş arasını kapsayan dönemin çocuğun en hızlı geliştiği dönem olmakla birlikte, zihinsel ve duygusal açıdan en etkin öğrenmenin gerçekleştiği dönem olduğunu ifade ederek, Dolayısıyla, okulöncesi eğitimin bu süreçteki etkileri, gelecek için çocuğa önemli kazançlar sağlamaktadırdedi. Oktuğ, yapılan birçok araştırmanın, okul öncesi eğitim alan çocukların, ilköğretim çağında daha yüksek başarı elde ettiğini gösterdiğini vurgulayarak Anne-babanın koruması altında olmadığı zamanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, çocuğun özgüveni için de çok önemli bir etkendir. Başkalarının olduğu ortamlarda, kendini ifade etme, karar verme ve sorumluluk alma davranışlarını sergileme fırsatına sahip olur dedi.

Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Pediatri Bölümünden Pedagog Güzide Soyak da anaokuldaki eğitimin bilgi öğretilmesi ilkesine dayandığına dikkat çekerek Anaokuluna giden çocuklar okul yıllarındaki uyumlarının, sosyal ilişki kurma ve sürdürebilme becerilerinin daha iyi geliştiği gözlenmiştir. Gelişen becerileri ve bağımsızlık duygusu sorunlarla baş edebilme gücünü arttıracaktır dedi.