Üniversite kayıtları başlıyor

Üniversitelerde kayıt işlemleri, 1-8 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içinde yerleştirildikleri üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Her bir program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların kazandıkları programlar için belirlenen günlerde kayıt yaptırması isteniyor.

26 Ağustos 2008 Salı, 07:43

Kayıt tarihleri arasında kazandıkları üniversitelere başvurmayan adayların  kayıtları iptal olacak.

Kayıt için adaylardan istenen belgeler şunlar:
- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
- Aday 0.8 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge,
- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
- İkametgah belgesi,
- 1986 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi,
- Son 6 ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet ''4.5 cm X 6 cm'' boyutunda fotoğraf,
- Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge,
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler.

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adayların kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurmaları gerekiyor.

Uyarılar

ÖSYM'nin hazırladığı 2008 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan uyarılara göre, ''yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundalar.''
Kayıt için adaylar bizzat başvuracaklar. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksik ise kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar hak iddia edemeyecek. Üniversiteler, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.