Tıpta hijyen

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı tarafından Samsun'da 8 hastanenin mutfaklarının hijyen durumuna ilişkin araştırma yapıldı. Araştırmaya göre hijyende en yetersiz kalınan konulardan biri personelin el ve iş giysilerinin temizliğinin sağlanaması olduğu belirlendi.

27 Ağustos 2008 Çarşamba, 09:07

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyelerince Samsun'da faaliyet gösteren 8 hastanenin mutfaklarının hijyen durumuna ilişkin araştırmada, en yetersiz kalınan konulardan birinin, personelin el ve giysilerinin temizliğinin yeterince sağlanamaması olduğu belirlendi.
OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihad Dündar, Samsun'da bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 5, 1 eğitim-uygulama ve araştırma hastanesi ile 2 özel hastanenin mutfaklarının hijyen yönünden incelendiği bir araştırma yaptıklarını bildirdi.
Dündar, araştırmada hastane mutfaklarını fiziki koşulları, araç ve gereç durumları, personel ve besin hijyeni yönünden değerlendirdiklerini belirterek, ''Hastane mutfaklarının yüzde 75'inin hijyenik kalitesi çok iyi koşullarda, yüzde 25'inin hijyenik kalitesi ise iyi düzeyde saptandı'' dedi.
Hastane mutfaklarında çalışan personel hijyeni değerlendirmesinde de bulunduklarını belirten Dündar, personel hijyeninin hastanelerin yüzde 62'sinde iyi durumda, yüzde 12'sinde ise sağlıksız durumda olduğunun gözlendiğini ifade etti.
Personel hijyeninde en yetersiz kalınan konunun da el ve iş giysilerinin yeterli temizliğinin sağlanamaması olduğunu belirten Dündar, şunları söyledi:
''Araştırma kapsamındaki hastanelerde, mutfak personelinin yüzde 62'sinin iş dışı giysilerini, iş öncesi değiştirmeye gerek duymadığını saptadık. Ayrıca 3 hastanede, mutfak personelinin ellerinde yara, yanık olması durumu, veya üst solunum yolu enfeksiyonu, soğuk algınlığı, grip gibi durumlarda da personelin geri hizmete çekilmediğini belirledik."