Kayıt dışı iş yerleri kapandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, kot taşlama işinde çalışan işçilerin meslek hastalıklarına yakalanmalarının basında haber olmasının ardından çalıştıranlar tarafından kapatılan 'merdiven altı' tabir edilen kayıt dışı iş yerlerini adreslerinde bulamadı. Konunun basında yer almasıyla birlikte bu iş yerlerinin kapandığı tespit edildi.

28 Ağustos 2008 Perşembe, 09:06

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Grup Başkanlığı, kot taşlama işinde çalışan işçilerin meslek hastalıklarına yakalanmalarına ilişkin haberleri ihbar kabul ederek, kaydı olmayan iş yerleriyle ilgili denetim yapmak üzere geçen yıl müfettiş görevlendirdi.

Denetimler kapsamında, İstanbul Kağıthane Dereiçi civarı, Bayrampaşa ilçesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeşilpınar civarı ve Mahmutbey Habipler civarında teftiş yapılması planlandı.

Müfettişler, 'merdiven altı' tabir edilen kayıt dışı iş yerlerine gittiklerinde adreslerinde bulamadılar. Konunun basında yer almasıyla birlikte bu iş yerlerinin kapandığı tespit edildi. Bu nedenle, işçilerin meslek hastalığına yakalandığı belirtilen iş yerlerinin denetimi gerçekleştirilemedi.

Trakya bölgesinde benzer faaliyetlerde bulunan iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise meslek hastalığı ile ilgili bulgulara rastlanılmadı.

Müfettişler son olarak Meslek Hastalıkları Hastanesinden gelen raporlar doğrultusunda 12 iş yerini denetledi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İstanbul Grup Başkanlığında görevli iki müfettişin yaptığı denetimlerde, bu iş yerlerinden tekstil fabrikalarına silis kumu üreten biri ''çalışma şartları yönünden çalışanlara hayati tehlike arz etmesi'' nedeniyle kapatıldı.

Denetim yapılan büyük kot üreticilerinde ise çalışmaların kapalı sistemle yapıldığı, çalışma şartlarına gerekli önemin gösterildiği tespit edildi. Bu iş yerlerinde silikozis hastalığına yakalanmış işçiye rastlanılmadı. Bazı iş yerlerine ise çalışanlar açısından yakın tehlike oluşturmayan eksik hususların giderilmesi için süre verildi.

Mücadele yöntemi, işçinin korunması

Son dönemde kot taşlama işlerinde çalışan işçilerle anılan silikozis hastalığı, çoğunlukla maden ve taş ocaklarında çalışan işçilerle, çömlekçilerde görülen ve silis tozlarının teneffüs edilmesiyle ortaya çıkan bir akciğer hastalığı olarak biliniyor.

Kot pantolonların taşlanması sırasında havaya karışan yoğun kum tozlarının, çalışan işçilerin akciğerlerine dolması nedeniyle, bu işlerde çalışan işçilerde de silikozis hastalığı ortaya çıkabiliyor.

Hastalığın belirtileri, çalışılan yerdeki toz yoğunluğuna göre uzun yıllar sonra görülebiliyor. Hastalığın başlıca belirtileri öksürük, kanlı balgam ve teneffüs güçlüğü olarak sıralanıyor. Hastalığın ilerlemesiyle akciğer esnekliğini kaybediyor ve teneffüs güçlüğü yaşanıyor.
Silikozis hastalığıyla mücadelede 'korunma' temel yaklaşım olarak sunuluyor. Maruziyeti azaltma teknikleri arasında, ileri havalandırma ve lokal vakum teknikleri, işlemin kapalı ortamda sürdürülmesi, ıslak temizleme teknikleri, kişisel korunma ve mümkünse silikadan daha az tehlikeli maddelerin kullanımı yer alıyor.