Senfoni orkestralarında sınav

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Antalya devlet senfoni orkestralarında görevlendirilecek sanatçı alımı için sınav açıldı. Başvuru formları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden, sınav açılacak orkestra müdürlüklerinden ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet adresinden edinilebilecek.

28 Ağustos 2008 Perşembe, 13:39

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na 2'şer korno, trompet ve trombon, 1'er vurmalı çalgılar-timpani, tuba, klarnet ve çello, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'na 2 kontrbas, 1'er keman, viyola, viyolonsel, flüt, korno ve vurmalı çalgılar, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na da 2'şer trompet ve viyolonsel, 1'er keman ve kontrbas sanatçısı alınacak.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, resmi ve özel konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olması ya da özel müzik öğrenimi yapması, sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliği'nin 92 ile 94. maddelerinde belirtilen eserleri icra etmeleri gerekiyor.

Adaylar, başvuru formlarını doldurarak istenilen belgelerle Resmi Gazete'nin yayımından itibaren son başvuru tarihi olan 26 Eylül 2008 tarihinde mesai bitimine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde kurulan sınav başvuru merkezine şahsen müracaatta bulunabilecek. Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacak.

Adaylar, sınav tarihlerinin çakışmaması durumunda birden fazla sanat kurumunun sınavına başvuruda bulunabilecek ve seçtikleri branşlar için ayrı ayrı başvuru formu vermek kaydıyla sınava girebilecek. Başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu belirtilen şartlara sahip olup sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, ''www.kulturturizm.gov.tr'' internet adresinden, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden ve sınav yapılacak orkestra müdürlüklerinin hizmet binalarının girişine asılacak ilanla duyurulacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Fotoğraflı sınava giriş belgelerini müracaat sırasında başvuru merkezlerinden imza karşılığı teslim alacak adayların sınavda eşlik etmek üzere yanlarında piyanist getirmeleri de gerekiyor.