Alevilerden protesto

Zorunlu din derslerine karşı ilki geçen hafta İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen oturma eylemleri yarından itibaren tüm yurtta yapılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersi eğitiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı bulan kararının ardından Hükümetin bu konuda adım atmamasına ilişkin tepkiler protestolarla dile getirilecek.

29 Ağustos 2008 Cuma, 11:42

Geçtiğimiz hafta sonu zorunlu din derslerine karşı eylem başlatan Alevi kurum ve kuruluşları, bu eylemlerini yarından itibaren tüm yurtta gerçekleştirecek. Bu çerçevede yarın, başta İzmir, Adana ve Malatya olmak üzere Türkiye’nin pek çok ilinde oturma eylemleri yapılacak. 31 Ağustos Pazar günü de İstanbul Taksim Tramvay Durağı’nda zorunlu din dersleri protesto edilecek.


Eylem zamanı

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan protesto eylemlerinin, zorunlu din dersi eğitiminin AİHM’nin kararına uygun hale getirilene kadar süreceği bildirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sözün bittiğini ve eyleme sıra geldiğini kaydetti. Gümüş, Gerçek anlamda demokrasi ve laiklik isteyen güçlerin başta Aleviler olmak üzere “AKP gericiliğine” karşı antiemperyalist bir bakışla mücadelesini toplumsallaştırması gerektiğine işaret etti. Gümüş, “Alevilerin güncel taleplerinden başlayarak demokrasi mücadelesini daha da yukarılara taşımak aslında Alevilerin geçmişten bu yana uğramış oldukları haksızlıkların, hukuksuzlukların, ayrımcılıkların AKP'den başlayarak geriye doğru tüm ümmetçiler, ırkçı-milliyetçiler ve liberallerde ifadesini bulan sistemi sorgulamayı, bir bütün olarak ülkenin demokratikleşmesini talep etmeyi gerekli kılıyor” dedi.


Sistem Alevileri dışlıyor
Mevcut siyasal sistemin Alevilere yönelik “olumsuz, önyargılı, yok sayan, dışlayıcı ve ayrımcı bakış açısının” bugün AKP uygulamalarında kendini gösterdiğini öne süren Gümüş, “Aleviler, Osmanlı İmparatorluğu döneminde baskı, şiddet ve katliamlarla sindirilmek istenmişti. Maraş, Sivas, Çorum, Gazi örneklerinde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de bu sindirme, katledilme ve asimile etme politikaları sürüyor” dedi.

Asimile politikası
Gümüş, açıklamasında özetle şunları belirtti: “Alevi çocuklarının asimile edilmesi için 12 Eylül'den sonra konulan zorunlu din derslerinin kaldırılması amacıyla bu güne kadar verilen hukuksal mücadeleyi daha da ileri noktalara taşımak, bunu Alevilerin ve demokrasi güçlerinin mücadelesi haline getirmek, demokrasi mücadelesinin pratiğine ivme kazandırmak ve çeşitlendirmek aslında AKP'den başlayarak tüm inkarcı sistemi sorgulamak anlamına geliyor. Zorunlu din dersleri işkencesine karşı AHİM'in ve Danıştay'ın verdiği kararları uygulamamakta direnen AKP gericiliğine karşı geçtiğimiz hafta sonu ABF ve PSAKD'ın ortaklaşa Taksim'de yapmış olduğu oturma eylemi bunun için bir işaret fişeği sayılabilir.”