'Kalpak ve Kartal'

Mucize Özünal, devlet adamı Mahmut Esat Bozkurt'u anlatıyor romanında. Romanı okuyunca, hem Mahmut Esat Bozkurt'u tanıyorsunuz hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını, Anadolu halkının kurtuluşa koşmasını izliyorsunuz.

05 Eylül 2008 Cuma, 14:07

Mucize Özünal'ın Kalpak ve Kartal adlı kitabını severek okudum. Emek verilmiş, iyi amaçla yazılmış bir kitap. Bir biyografik roman. Biyografik (yaşamöyküsel) roman yazmak kolay bir iş değil. Çünkü, elinizde bir kişinin yaşanmış yılları var ve siz o yıllara sanki değer biçiyorsunuz. Oysa kendi yaşamımızın parçalarına bile tam olarak değer biçip de sıralama yapmak zorken; bunu başkasının yaşamı için yapmak ve herkese seslenen bir yapıt ortaya çıkarmak, o kadar kolay olmasa gerek. Öyle ya, siz böyle yazıyorsunuz ama o kişiyi sevenler bunu yeterli bulacak mı acaba? Ya da sizin baktığınız açıdan bakmanız, o kişiyi anlatmaya yeter mi? Anlatacağınız kişi, yaşamını böyle yazmanızı ister miydi acaba? Her ne kadar belgelerle desteklense de, olayların oluşunda yaşanan ruhu bulmak, o ruhu yaşatacak unsurları seçmek, başarılı olacak mı?Biyografik romanların, kişilerin ve toplumların erginleştirilmesinde özel bir önemi vardır. Anlatımları, ortaya koydukları dönem özellikleri ile işlevleri büyüktür. İnsandaki erdemin toplum bünyesine işlenmesi için, toplumda eyleme dönüşebilmesi için, özel yaşamları ile bize değer katacak kişileri yazınsal türler aracılığıyla tanıtmak, olumlu bir yöntemdir. Edebiyat, toplumun bilinçlenmesinde, düşünce gelişiminin artması ve bilimsel bakışın desteklenmesi yönünde de değerli hizmetler sunar. Düşünsel bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki atar toplar damarı canlı tutmak için böyle çabalara çok gereksinim vardır. Yazarın yaptığı tam da bu iştir ve toplum belleğini yenilerken, sanatın ve dilin tadını da yerleştirmeye çalışmaktadır.Batı'da bir dönem, pek çok biyografik roman yazılmıştır. Ünlü yazarların el attığı bu alanda, 1983 yılında Adnan Cemgil tarafından dilimize çevrilen yapıt önemli örneklerden biridir. Beethoven'in yaşamını anlatan üç ciltlik bu biyografik romanla Cristopher Romain Rolland'ı tanıdık.Yazar, belli ki bu konuda epey kafa yormuş ve çaba harcamış. Cumhuriyet'e emek verenleri, bize bu günlerin hazırlanmasında ömür tüketenleri unutturmayacak çalışmalar çok değerlidir. Bu çaba da onlardan biri. Mahmut Esat Bozkurt'un değerli hizmetlerinin unutulmamasında, kişiliğinin tanıtılıp gençlerin ideallerine örnek olmasında yer alacak bir çaba bu.