MEB'den yeni düzenleme

MEB, okullarda sürekli olarak sağlıklı ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyunun bulundurulması zorunluluğu getirdi. Yeni yönetmeliğe göre, ekonomik durumu yetersiz çocukların okul öncesi eğitimden yararlanabilmeleri için gezici otobüsleri devreye girecek.

06 Eylül 2008 Cumartesi, 07:58

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişiklikler ile yönetmelik “e-okul” sistemine uygun hale getirilirken bazı düzenlemeler de yapıldı. Yapılan değişiklik ile  ilköğretim kurumlarının birinci sınıfına kayıt hakkı kazanmış olmakla birlikte fiziksel olarak yeterli gelişim sağlayamamış çocukların velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilebilecek.

Yönetmelikte yapılan yeni değişikliği göre, ana sınıfı öğretmenlerine artık nöbet görevi verilmeyecek, bu öğretmenler, bölümlerinin dışında ve okulda boş geçen derslerin doldurulmasında da görevlendirilemeyecek.

Yeni yönetmeliğe göre, okul öncesi eğitimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla yılsonu düzenlenecek şenlikler, “velilerin ekonomik durumları” gözönünde bulundurularak yapılacak.

Gezici okullar devrede

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile gezici okul öncesi sınıfların açılması artık mümkün olacak. Kenar bölge ve kırsal kesimdeki ekonomik durumu yetersiz aile çocuklarının okul öncesi eğitimden yararlandırılması amacıyla gezici otobüs içerisinde ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti veren gezici sınıflar açılacak.

Yönetmeliğe eklenen “içme suyu ve deposu” maddesinde okullarda temiz içme suyu bulundurulması zorunluluğu getirildi. Söz konusu maddede, “Okullarda sürekli olarak sağlıklı ve yeterli miktarda içme ve kullanma suyunun bulundurulması zorunludur. Su depolarının temizlik ve bakımının yapılmasına özen gösterilir. Depoların temizliği ve ilaçlanması, il sağlık müdürlüğü ve belediyelerle iş birliği yapılarak çocukların okulda bulunmadıkları zamanlar ile yarıyıl ve yaz tatili dönemlerinde yapılır” denildi.