SES atamaları eleştirdi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk tabipler Birliği (TTB) düzenledikleri ortak bir basın toplantısıyla Sağlık Bakanlığı'nın atamalarını eleştirdi. SES Başkanı Bedriye Yorgun, Sağlık Bakanlığı'nca eğitim ve araştırma hastanelerine yapılacak klinik şef ve şef yardımcılığı atamalarının "hukuk dışı" olduğunu söyledi.

07 Eylül 2008 Pazar, 11:18

SES ve TTB'nin düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Sağlık Bakanlığının, 5413 sayılı kanun kapsamında 47 eğitim hastanesine 178 profesör ve doçenti klinik şef ya da şef yardımcı olarak atadığını, ancak Anayasa Mahkemesi'nin bu yasanın yürütmesini durdurmasının ardından açılan bireysel davalarla bu atamaların çoğunun iptal edildiğini söyledi.

Daha sonraki süreçte, bu atamalara ilişkin idare mahkemesin başvurduklarını ve çıkan iptal kararının Sağlık Bakanlığı'nca temyiz edildiğini anlatan Yorgun, bu kararın da Danıştay 5. Dairesi'nde görüşülmesinin ardından kesinleştiğini ifade etti. Yorgun, daha sonraki süreçte de 5748 sayılı kanunun TBMM'de kabul edildiğini, bunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın ise sürdüğünü kaydetti.

Bakanlığın, bu yasa kapsamında 201 klinik şef ve şef yardımcılığı atamalarına ilişkin duyuru yaptığını ifade eden Yorgun, oluşturulan jüri üyeleri arasında daha önceki atamaları dava konusu olan ve yeniden göreve getirilen kişiler bulunduğunu savundu. Yorgun, ''Şu anda 75'i eski ve 201'i yeni ilan edilecek olan atamaların tamamı hukuka uygun değildir. Sağlık Bakanlığını yargı kararlarına uymaya ve hukuksuz atamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz'' dedi.

TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu ise klinik şef ve şef yardımcılığına ilişkin atama sürecini eleştirerek, ''Sınav yapılmaksızın atama yapıldığı için ve farklı bir anlayışla atama yapıldığı, adil ve eşit bir fırsat eşitliğinin yaşanmadığı bir ortam olduğu için sıkıntı yaşanıyor'' iddiasında bulundu.

Basın toplantısına katılan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Çöl de Türkiye'deki uzman hekimlerin yaklaşık yüzde 50'sinin eğitim ve araştırma hastanelerinde yetiştiğini söyledi. Çöl, bu hastanelerdeki eğitici kadroların şef, şef yardımcıları ve başasistanlardan oluştuğunu dile getirerek, bunların atamalarının ''nesnel ölçütlere göre'' yapılması gerektiğini söyledi.