TGC: Çoksesliliğin önüne engeller çıkıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Almanya'da devam eden Deniz Feneri davasına ilişkin haberler nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların, 'Türkiye'de çoksesliliğin önüne yeni engeller dikilmesi tehlikesini' yeniden gündeme getirdiğini savundu.

08 Eylül 2008 Pazartesi, 15:08

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Recep Tayyip Erdoğan’a ifade özgürlüğü ve çoksesliliğin sağlanmasına yönelik çabaları engelleyecek nitelikteki tutumunu değiştirmesi için çağrıda bulundu.TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, çok partili döneme geçildiği günden bu yana çok seslilik ve ifade özgürlüğü konusundaki en bunalımlı süreci yaşadığına dikkat çekildi. Bunun başlıca nedenlerinden birinin, 2002 yılında Acil Eylem Planı kapsamında Ticaret-Siyaset medya ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda verilen sözün bir yana bırakılması ve medya yapılanmasının daha da karmaşık bir duruma sokulması olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Demokrasilerin olmazsa olmazlarının başında ifade özgürlüğü gelmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de bu özgürlüğün ‘resmi makamların müdahalesi olmadan kullanılmasını’ güvence altına almıştır. Ancak geldiğimiz noktada böyle bir güvenceden söz etme olanağı bulunmamaktadır. İfade özgürlüğünün pazarlıkla ya da tehditle bir arada var olması olanaksızdır. Zaten Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de ‘Gazeteci her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci bu şekildeki baskılara da karşı koyar’ kuralı yer almaktadır. Türk Ceza Hukuku, haklarına saldırıda bulunulduğuna inananların, haklarını yargı katları dışında aramalarını da yasaklamıştır.”

Açıklamada Başbakan Erdoğan’ın sözlerinin yalnızca Doğan Grubu’nu ve orada çalışan gazetecileri değil, tüm medyayı ve gazetecileri töhmet altında bırakan bir haksızlığı da içerdiğinin altı çizilerek, “Doğan Grubu’nun çıkarları bozulduğu için yayın yaptığı iddiası dolaylı olarak, Başbakan’ı destekleyen medyanın da çıkarları korunduğu için bu yönde yayın yaptığına işaret etmektedir ki, bu durum kamplaşmayı da körükleyecek yanlış bir yaklaşım olmaktadır” denildi. Başbakan Erdoğan’a ifade özgürlüğü ve çok sesliliğin sağlanmasına yönelik çabaları engelleyecek nitelikteki tutumunu değiştirmesi için çağrıda bulunuldu.