Araç muayenesi her bölgede yapılabilecek

Araç muayenesini, aracın trafik tescilinin yapıldığı ilde yaptırma zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yönetmeliğe göre araç muayene istasyonunda en az bir istasyon amiri ve bir yardımcısının yanı sıra her muayene kanalı için en az bir olmak üzere yeterli sayıda muayene teknisyeni bulundurulacak.

09 Eylül 2008 Salı, 09:56

Araç muayenesini, aracın trafik tescilinin yapıldığı ilde yaptırma zorunluluğu kaldırıldı. Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eski yönetmelikteki ''Araçların muayeneleri; Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde işletici veya alt işleticiler tarafından, muayenesi yapılacak aracın trafik tescilinin yapıldığı ilin yer aldığı muayene bölgesinde bulunan araç muayene istasyonlarında yapılır'' hükmü çıkarıldı.
''Araçların muayeneleri Bakanlığa ait araç muayene istasyonlarında veya Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde işletici veya alt işleticilere ait araç muayene istasyonlarında veya seyyar muayene istasyonlarında yapılır'' şeklindeki düzenlemeyle araç muayenesinde bölge sınırlaması kaldırıldı.

Ayrıca, araç muayene istasyonunda en az bir istasyon amiri ve bir yardımcısının yanı sıra her muayene kanalı için en az bir olmak üzere yeterli sayıda muayene teknisyeni bulundurulacak.