Devlette kadının adı yok

Devlet üst yönetiminde kadın yöneticilerin sayısının azlığı dikkat çekerken, Türkiye'de sadece 2 kadın müsteşar yardımcısının görev yaptığı ortaya çıktı.
Yayınlanma tarihi: 4 Kasım 2009 Çarşamba, 09:27

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, CHP Adana Milletvekili Gaye Erbatur, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un kamudaki kadın yöneticilere yönelik soru önergelerine, yazılı cevap verdi.

Kavaf'ın verdiği bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında 2 bin 282 yönetici bulunuyor, bunun bin 995'ini erkek, 287'sini ise kadınlar oluşturuyor. Böylelikle, kamu üst yönetiminde kadın yöneticilerin payı yüzde 12,5 ile temsil edilirken, erkeklerin oranının yüzde 87 olduğu görülüyor.

Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında, en üst düzeyde kamu görevlisi olarak 2 kadın müsteşar yardımcısı tespit edilirken, Bağlı Kurum Başkan Yardımcısı görevinde 4 kadın, Bağlı Kurum Genel Müdürü olarak ise 4 kadın yönetici bulunuyor.

Bakanlıklar bünyesinde yer alan Genel Müdürlük Makamı yine Türkiye genelinde 4 kadınla temsil edilirken, Genel Müdür Yardımcısı olarak 32 kadının görev yaptığı belirtiliyor. Toplam 112 kadının Müstakil Daire Başkanı, 128 kadının da Daire Başkanı olarak üst yönetimde yer aldığı dikkati çekiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında Müsteşar Yardımcısı kadrosunda ise 77 erkek, Bağlı Kurum Başkanı olarak 19, Bağlı Kurum Başkan Yardımcıları olarak da 34 erkek yönetici görev yapıyor.

Bağlı Kurum Genel Müdürü seviyesinde 38 erkek üst düzey yönetimde yer alırken, 91 erkek Bakanlık Bünyesinde Genel Müdür, 355 erkek Genel Müdür Yardımcısı, 638 erkek Müstakil Daire Başkanı, 743 erkek de daire başkanı düzeyinde çalışıyor.

''Kadınların temsili istenilen düzeyde değil"

Devlet Bakanı Kavaf, bu tabloya göre, kadınların yönetim kadrolarında temsilinin istenilen düzeyde olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili uzun vadeyi hedefleyen eğitim çalışmalarının, kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde devam ettiğini belirten Kavaf, gelecek yıl içerisinde konuyla ilgili ayrı bir araştırma projesinin planlandığını bildirdi.

Kavaf, karar alma mekanizmalarında ve üst düzey kadrolarda kadın oranını artırmanın; toplumsal cinsiyet bakış açısının plan ve politikalara tam olarak yerleşmesiyle mümkün olduğunu ifade etti. Kavaf, bunu sağlayabilmek için kamu kurum, kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri ve özel sektörde çalışanların, toplumsal cinsiyet bakış açısını kazanmaları ve bulundukları çalışma alanlarında uygulamaya koymalarının önem taşıdığını belirtti.

Kendi bakanlığında ne kadar kadın çalışıyor?

Kavaf, bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan kadın yönetici sayısına ilişkin de bilgi verdi. Buna göre, SHÇEK merkez teşkilatında 505 personelin 209'u kadın kadrolu personel. Taşra teşkilatında 8 bin 861 personelin 3 bin 353'ü kadın çalışan.

SHÇEK merkez teşkilatında; 2 genel müdür yardımcısı, 2 daire başkanı, 16 şube müdürü, taşra teşkilatında; 5 il müdürü, 15 il müdür yardımcısı, 2 ilçe sosyal hizmetler müdürü, 123 kuruluş müdürü 94 kuruluş müdür yardımcısı olmak üzere 259 kadın idareci görev yapıyor.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde 54 personel çalışıyor, genel müdür, genel müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, daire başkanı ve şube müdürü olmak üzere 12 yönetici kadrosu bulunuyor, yönetici kadın sayısı ise 9.

Özürlüler İdaresi Başkanlığındaki 115 personelin, 7'si kadın yönetici.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.