TTB'den 'Pandemik' toplantısı

Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından oluşturulan TTB-Pandemik İnfluenza A H1N1 Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu (TTB-PandemİK), birinci bilgilendirme ve değerlendirme toplantısını yaptı.
Yayınlanma tarihi: 13 Kasım 2009 Cuma, 16:23

İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, akademik ve klinik uzmanlar, sağlık iletişimcileri ve tıp eğitimcilerinin bulunduğu bilim insanlarından oluşan TTB-PandemİK'in, her 15 günde bir izlem ve değerlendirmede bulunacağını ve salgın sona erene kadar sürekli toplantılar düzenleyeceğini bildirdi.

Gürsoy, TTB-PandemİK'in ilerleyen zamanda da grip salgınına karşı karşı alınan önlemleri, aşılar hakkındaki bilgileri ve risk guruplarını son bilimsel verilerle açıklayacağını söyledi.

Birinci toplantı

Gençay Gürsoy, 12 üyeden oluşan TTB-PandemİK'in ilk toplantısına, kendisinin yanı sıra, İTO Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve İTO Sekreteri Uzm. Dr. Ali Özyurt, İstanbul Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Selma Karabey ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç Dr. Önder Ergönül'ün katıldığını belirtti.

Pandemik İnfluenza hastalığını toplumsal sağlık sorunu olarak nitelendiren Gürsoy, Türkiye'de bu hastalığa bağlı ölen sayısının 40'ı geçtiğini ifade etti. Prof. Dr. Gürsoy, ''Ölenler, genel olarak beslenmesi zayıf ve barınak sorunu olan yoksul insanları kapsıyor ve bu insanların maddi güçleri hastanelere gitmek için yeterli değil'' dedi.

Gürsoy, ''insanların rahatlıkla kontrole gidebilmeleri için, bu dönemde hastanelerde katkı payı alınmaması gerektiği'' görüşünü savundu.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Gürsoy, Türkiye'nin de Macaristan ve bazı diğer ülkeler gibi kendi aşısını kendi üretebilecek tıbbi ve bilimsel güce sahip olduğunu belirterek, bir an önce yatırım yapmaya başlamasını istedi.

Prof. Dr. Selma Karabey de Dünya Sağlık Örgütünün belirlemelerine göre, ilk aşamada sağlık çalışanlarının aşılandığını, daha sonra çocuklar, gebeler ve kronik hastalıkları olan kişilerin aşı sıralamasında yer aldığını belirtti. Karabey, özellikle çocukların hijyeni öğrenip uygulamaları konusunda velilerin ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü anlattı.

TTB-Pandemik ön raporu

TTB-PandemİK'in hazırladığı ön rapor ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Önder Ergönül, ''H1N1 ciddi bir salgındır, ama aşı hastalık için alınması gereken en önemli önlemdir. Bunun yanı sıra yoğun bakım odaları ve yeterli temel solunum cihazları gerekmektedir'' dedi.

Raporda, öncelikle sağlık çalışanlarının, çocukların, çocuk bakıcılarının, gebelerin ve kronik hastaların aşı olmaları gerektiğinin vurgulandığını belirten Ergönül, aşı ile ilgili kafa karıştıran açıklamalardan kaçınılması gerektiğinin de raporda vurgulandığını bildirdi. Ergönül, ''Ülkemizde uygulanan aşının aynısı Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de uygulanıyor. Aşıların yan etkisi normal grip aşıları ile aynı ne daha çok ne daha az'' diye konuştu.

Çiçek veya çocuk felci gibi hastalıkların da aşılar sayesinde ortadan kaldırıldığını vurgulayan Doç. Dr. Ergönül, yoksul ve riskli bölgelere yardım edilmesi, tedavilerin devlet tarafından karşılanması, virüsün yayılmaması için önde gelen önlemler olduğunun da raporda ifade edildiğini söyledi.

Doç. Dr. Ergönül, ayrıca, ''el yıkama, yakın temasta bulunmama, maske kullanılması, kapalı alanların yeterli havalandırılması, dengeli beslenme, okullarda meyve dağıtımı'' gibi konulara da raporda yer verildiğini bildirdi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.