Özyürek, kayırmacılık iddialarını sordu

CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın çalışmaları ile bu ajans içindeki AKP yandaşlığını ve kayırmacılık iddialarını TBMM gündemine taşıdı.
Yayınlanma tarihi: 17 Kasım 2009 Salı, 10:33

CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. 13 Kasım 2006'da Avrupa Parlamentosu'nun görüşü ve Avrupa Birliği Kültür Bakanları Konseyi'nin onayıyla İstanbul'un, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olduğu ilan edildiğini, bu çerçevede 14 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5706 sayılı Kanunla Yasal çerçevesi oluşturulan 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın faaliyete geçtiğini anımsatan Özyürek, son günlerde Ajans'ın faaliyetlerine ilişkin olumsuz değerlendirmelerin basın-yayın organlarında dile getirilmeye başlandığını belirtti.

Özyürek, Bakan Yazıcı'nın şu soruları yanıtlamasını istedi.
"Başvurusu yapılan kaç proje ajansça incelemeye alınmamıştır? Kaç proje şekil şartını yerine getirmediği için reddedilmiş, kaç proje içerik itibariyle devre dışı bırakılmıştır?

-Vergi gelirleriyle finanse edilen ajansın Faaliyet Raporu neden hâlâ yayımlanmamaktadır?

-2006 Nobel Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk'un, 'Masumiyet Müzesi' adlı romanıyla aynı adı taşıyan bir müze kurulması hangi proje kapsamında yürütülmektedir? Bu projeye ne kadar kaynak aktarılmıştır?

-Proje sınıflandırma kriterleri nelerdir? Bu alanda uluslar arası Kuruluşların ve daha önce benzer aynı etkinlikler gösteren diğer ülkelerin muadil kurumlarının uygulamalarıyla paralellik söz konusu mudur?

-16 Nisan 2009'dan kurumun WEB sitesinin güncelleştirileceğinin yürütme kurulu başkanının bir yayın organına verdiği mülakatta açıklamasına rağmen hala sitede çalışma grubu -proje değerlendirme- izleme gibi ayrımların neler olduğu, değerlendirme-onay-izleme aşamalarında işlevlerinin neler olduğu adı geçen sitede neden açıklığa kavuşturulmamıştır?

-Etkinlik takvimi adıyla birkaç farklı sayfanın yer aldığı, projelerin yüklenicisi olan şirketlerin açık ticaret unvanlarının dahi yazılmadığı göz önüne alındığında vergi gelirleriyle faaliyet gösteren bu kurumun hesap verebilirlikten uzaklaştığını düşünüyor musunuz?

-Atatürk Kültür Merkezi'nin tadilatı ve Yenikapı Arkeoloji Müzesi yapımı ne aşamadadır?

-2008-2009 proje uygulama giderleri toplamı 29.741 genel yönetim giderleri ve tanıtım giderlerinin 30.261 TL olmasının, kurum performansının verimli olmaktan uzak olduğunu göstermekte midir?

-Basında YRD isimli bir şirketin belli etkinlikleri düzenlemeyi üstlendiği haberi yer almıştır? AKP İstanbul İl Başkanlığı reklâm kampanyasını yürüten YRD-Fikret Karadeniz'e hangi proje kapsamında iş verilmiştir?

-'Merkez Projeleri' diğer projelerden hangi kritere göre ayrılmaktadır? 'Merkez Projeleri' kapsamında kaç proje gerçekleştirilmiştir? Hangi şahıs veya ticari girişim merkezi projelerin uygulanmasında görev almıştır?

-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu üyesi ve AKP kurucusu Ayşe Böhürler'e ait olduğu basında yer alan 'İstanbul'un Sırları' projesi hangi proje kapsamında değerlendirilmiştir? Bu projenin yürütülmesini hangi ticari girişim üstlenmiştir?"

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.