Doğalgaz zammı için araştırma önergesi

CHP, doğalgaza peşpeşe yapılan zamların nedenleri ile enerji politikalarının yurttaş ve sanayiciye olumsuz etkilerinin araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. Araştırma önergesi, CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

06 Kasım 2008 Perşembe, 12:17

CHP, doğalgaza peşpeşe yapılan zamların nedenleri ile enerji politikalarının yurttaş ve sanayiciye olumsuz etkilerinin araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay’ın imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, siyasi iktidarın izlediği yanlış enerji politikalarının, zamanında yeterli yatırım yapılmadığı için dışa bağımlılığı artırdığı, enerji fiyatlarının hem vatandaşların hem de sanayicilerin altından kalmayacağı bir yüke dönüştüğü vurgulandı. Türkiye’nin doğalgazda yüzde 97 oranında dışa bağımlı olduğunu ve elektrik üretiminin yüzde 457ini doğalgazdan sağladığı belirtilen önerge gerekçesinde, şöyle denildi: “Enerji yönetiminde dağınıklık, yolsuzluk olayları, kötü yönetim, bugünkü sorunların baş nedeniyken, siyasi iktidar bu yanlış politikalarının bedelini sorumsuzca geniş halk kitlelerinin sırtına yüklemektedir.”

Enerji Bakanı Güler ‘Arz güvenliği meselesi bizim değil, EPDK'nın sorumluluğunda’ açıklamasına yer verilen gerekçede, “böylesine temel bir konuda bile Enerji Bakanlığı ve EPDK arasında bir yetki ve görev anlaşmazlığının olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum enerji yönetimindeki dağınıklığı net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Arz güvenliğinden bile kendini sorumlu tutmayan bir anlayışın sorunların çözümünde katkısı olmayacağı açıktır” dedi. Hazine Müsteşarlığı'nca Ağustos 2008’de yayınlanan “2007 Kamu İşletmeleri Raporu”nda enerji KİT’lerinin nasıl yanlış yönetildiğini net bir şekilde gözler önüne serdiği ifade edilen gerekçede, ''Raporda, BOTAŞ'ın mali borçları ve finansman giderlerinin sürekli arttığı tespitinde bulunulmuştur. Bu süreçte BOTAŞ nakit ihtiyacını banka kredisi kullanarak ve vergi borçlarını ödemeyerek gerçekleştirmek zorunda kalmış, sadece 2007'de 401 milyon YTL faiz ödemek zorunda kalmıştır. EÜAŞ-HEAŞ'tan sonra BOTAŞ'a en yüksek borçlu kamu kuruluşu Ankara Büyükşehir Belediyes'dir. Halktan topladığı doğalgaz paralarını ödemeyerek BOTAŞ'ı faiz sarmalına sokan zihniyetin, bugünkü portrede de sorumluluğu olduğu açık bir gerçekliktir. Bununla birlikte enerji sektöründe yaşanan ve BOTAŞ üst yönetiminin neredeyse büyük bir bölümünün tutuklanmasına neden olan yolsuzluk olgusu da siyasi iktidarın enerji sektörüne rant anlayışıyla yaklaştığını ortaya koymaktadır'' görüşüne yer verildi.

Doğalgaz zamlarının tamamen enerji KİT’lerinin kötü yönetilmesinden, yenilebilir enerji kaynakları yerine dışa bağımlılığı artıran yanlış enerji politikalarından ve yatırımların zamanında yapılmamasından kaynaklandığı kaydedilen önerge gerekçesinde “Bu açıdan hem zammın nedenlerinin hem de yoksul halk kesimlerinin zamdan kaynaklanan sorunlarının nasıl giderileceğinin Yüce Meclisimizce ivedilikle ele alınması gerekmektedir.”