A+ A-

İmam hatip kader değil, Anadolu lisesi istiyorlar

Şehir merkezlerinde bulunan Anadolu liseleri doldu, imam hatipler boş.
Yayınlanma tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma, 03:10

[Haber görseli]

Liselere yerleştirme sisteminde birinci nakil dönemi sonuçları, bir kez daha öğrencilerin akademik liseleri tercih ettiğini ortaya koydu. İmam hatip liselerinde kontenjanlar dolmazken, özellikle merkezdeki Anadolu liselerinde boş kontenjan kalmadı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Milli Eğitim Bakanlığı’ nın verileri üzerinden Türkiye’ nin her yerinde en çok tercih edilen okul türlerinin akademik liseler (fen, anadolu, sosyal bilimler, güzel sanatlar, spor liseleri) olduğunu, bakanlığın öğrencilerimize ve velilere rağmen imam hatip ve meslek liselerinin artışı ve kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması yönünde bir okullaşma politikası izlediğini; okullaşma politikasının yanlışlığından vazgeçilmesini, ‘Her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkı’ olduğunu kampanyamız süresince defalarca dile getirdik. Liseye geçiş tercihlerinin açıklanması ile birlikte sözümüzün karşılığı, memleketin fotoğrafı bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.


Yerleştirme verilerine göre, il ve ilçe merkezlerinde bulunan Anadolu liselerinde kontenjan kalmadı. Açık kontenjanı bulunan Anadolu liseleri ise genelde uzak, ulaşımı zor yerlerde bulunuyor. Meslek ve imam hatip liseleri ise öğrenciler tarafından tercih edilmediği için kontenjanlarını dolduramadı.

Merkezde açık yok

Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, birinci nakil dönemi sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Özellikle küçük kentlerde Anadolu liselerinde merkezde hiç açık yok. Bu durum öğrenciyi pansiyonlu okullara ya da çok programlı liselere yöneltiyor. Örneğin Balıkesir’de bir Anadolu lisesinde 100 açık kontenjan görünüyor. Burası, merkeze çok uzak, toplu taşımanın olmadığı, ulaşımın mümkün ve güvenli olmadığı bir okul. O yüzden de tercih edilmemiş. Kontenjan artırımı belli ki çok programlı liselerde yapılmış, geleneksel Anadolu liselerinde değil. Bütün imam hatip liselerinde ise dengeli bir açık var. Hem merkezdeki okullarda hem uzak yerlerde kontenjan açıkları bulunuyor.”

Akademik eğitim talebi

Özgür Bozdoğan’ın bu konudaki önerileri şunlar:

-Okulların açık kontenjan durumu incelendiğinde akademik eğitim almaya dönük talep açık olarak görülmektedir. Bundan dolayı diğer nakil dönemlerinde, Anadolu lisesi olan kurumların kontenjanlarının artırılması yoluna gidilmelidir.

-Kontenjanları artırılacak olan Anadolu liselerinin, öğrencilerin yaş grubu da dikkate alınarak, ulaşım, okula erişim gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Merkezi Anadolu liselerinin kontenjanlarının artırılması gerekmektedir.

-Çok Programlı Liselerde yapılan kontenjan artırımının amaca hizmet etme olasılığının düşük olduğu ortadadır.

-Sadece yerel yerleştirme için değil, merkezi sınavla öğrenci alan akademik eğitim veren kurumların kontenjanları artırılmalıdır.

-Kayıt alanları öğrencilerin tercihlerini baskılamakta ve sonuç olarak öğrencilerin yerleşememe kaygısından dolayı istemedikleri okullara yönelmesine neden olmaktadır. Bu uygulama kaldırılmalıdır.

-Meslek lisesi ve imam hatip lisesi temelli okullaşma politikasının acilen terk edilerek, öğrencilerin ilgi, istek, tercih ve gereksinimlerini temel alan bir okullaşma politikasına yönelmek gerekmektedir.

Cumhuriyet İMECESİ