Dinci derneklere de yurt izni çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklikle, eğitim alanında faaliyet gösteren çok sayıda dinci yapılanmanın devlet arazilerine yurt kurabilmesinin önü açıldı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre söz konusu dernekler devlet arazisine yapacakları taşınmazlarda ticari üniteler de açabilecek.

11 Eylül 2018 Salı, 21:24

Eğitim ve yurt faaliyetleri yapılması için kamu arazisi tesisinin esaslarının belirlendiği yönetmeliğe vakıfların ardından “kamu yararına çalışan dernekler” de eklendi. Değişiklikle artık eğitim alanında dernek statüsünde faaliyet yürüten ‘İlim Yayma ve Hayrat Derneği’ gibi birçok dinci yapılanmanın da devlet arazilerinde yurt kurabilmesinin önü açıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri için Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik’te tartışmalı değişikliklere imza attı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okul kapılarını sonuna kadar açtığı, para toplamasına izin verdiği ve hükümetin “kamu yararına dernek” olarak kabul ettikleri derneklerin de artık kamu arazilerinde yurt açmasına imkan sağlandı. Yönetmelikte sadece “vakıflardan” ibaresinin “vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklerden” ibareleri ile değiştirilmesi de düzenlemenin derneklere yönelik yapıldığını gösterdi.
49 yıl bedelsiz

Yapılan değişiklikle eğitim alanında MEB izni ile çeşitli zamanlarda faaliyetler yürüten İlim Yayma Cemiyeti, okullarda para toplamasına göz yumulan Nur Cemaati’nin ‘Yazıcılar’ kolundan Hayrat Vakfı’nın yardım derneği, Deniz Feneri Derneği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği gibi oluşumların mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilerek eğitim ve yurt faaliyeti yapmalarına izin verilecek.

Kapsam geniş

Yönetmeliğe göre derneklere de sağlanan haklardaki ‘eğitim faaliyeti’ tanımı da dikkat çekiyor. Yönetmelikte eğitim faaliyeti, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflarca yürütülen; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğrenim kurumlarını açma ve işletme faaliyeti, yükseköğrenim öğrencilerinin eğitimine yönelik eğitim kurumu açılması ve işletilmesi faaliyeti ile yurt açılmasını ve işletilmesini, ayrıca; Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak açılan Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlara verilen eğitim” olarak tanımlanıyor.

Diyanet izni yeter

Çocuk istismarı ile tanınan Ensar Vakfı, Birlik Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH) gibi dini yapılanmalara vakıf statüsünde eğitim alanında çocukların emanet edilmesinin önünü açan yönetmelikte yapılan değişiklikle derneklere de artık kamu arazilerinde yurt projelerinde Diyanet’in ‘uygundur’ görüşü yeterli olabilecek.