Kapat
A+ A-

Yargı dinci vakfa kapıyı gösterdi

MEB ile Hizmet Vakfı protokolünün örgün eğitime ilişkin bölümünün yürütmesi durduruldu.
Yayınlanma tarihi: 5 Mart 2019 Salı, 02:51

[Haber görseli]

Danıştay vakfa tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veren protokolün yürütmesini durdurdu.Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, Danıştay’ın “Protokol Anayasa’ya aykırı” dediğini belirterek “İptale karşın çalışmaya devam edenler suç işliyor” uyarısı yaptı.

Eğitim Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında “Değerler Eğitimi Verilmesine Dair’’ işbirliği protokolünün iptali isteğiyle açtığı davada, Danıştay 8. Dairesi söz konusu protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı yönünden yürütmesini durdurdu.

MEB ile Hizmet Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolü, vakfa tüm eğitim kademelerindeki okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veriyor.
Kararda, “Davaya konu olan işlemin, örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmının, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu, dayanak hukuksal düzenlemelerin amaç ve kapsamını aştığı anlaşıldığından, bu kısım yönünden 2577 sayılı kanunun 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır’’ denildi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Yıllardır protokoller ile meslek hakkımıza ve öğrencilerimizin kamusal, laik, bilimsel eğitim hakkına yönelik saldırılara, eğitim kurumlarının dini yapılara, cemaatlere, eğitimci niteliği taşımayan kişilere, kurumlara teslim edilmesine karşı hukuki mücadele ve velilerimizle birlikte eylemsel mücadele yürütüyoruz. MEB’ in Ensar Vakfı protokolünün iptaline ilişkin kazandığımız davanın devamında şimdi MEB’ in Hizmet Vakfı protokolüne karşı açtığımız davayı da kazandık’’ dedi.

Anayasaya aykırı
Danıştay’ın, “Devletin hizmet alanı içerisinde, davaya konu işlemde belirtildiği şekilde, doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülebileceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını, kanuni idare ilkesine ve genel idare esaslarına aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanlarına dönüştüreceği açıktır. Protokol anayasaya ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırıdır’’ ifadeleri ile protokolün iptaline karar verdiğine dikkat çeken Aydoğan, şöyle devam etti:
“Danıştay kararına rağmen bu kararları uygulamayan Ensar Vakfı ile birlikte çalışma yürütmeye devam eden Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü suç işlemektedir. Protokolleri devam ettirenler anayasaya aykırı davranmakta aynı zamanda çocuk hakkı ihlali, eğitim hakkı ihlali yoluyla da suç işliyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygulamasına da dava açtık.’’

Cumhuriyet İMECESİ