Danıştay’dan 12 Eylül ısrarı

12 Eylül darbecilerinin üniversiteleri kontrol altına almak için ürettiği disiplin yönetmeliğinin 40 yıl sonra yeniden yaşatılmasının önü açıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba, 22:04

Danıştay, tetkik hakimi, savcı ve iki hâkimin “ifade özgürlüğü ihlali” olduğu görüşüne rağmen 1980 darbesinin ardından kurulan YÖK’ün o dönemki disiplin maddelerinde ısrar etti. 1985’te üniversite disiplin yönetmeliğine eklenen “izinsiz bildiri dağıtmak” cezasının önce kaldırılıp 2013’te yeniden eklenmesine ilişkin davada Danıştay, idarenin hakları ‘keyfi olarak’ izne bağlanmasını ‘hukuka uygun’ buldu.

Danıştay 8. Dairesi, Eğitim Sen’in yönetmelik maddesinin iptali için YÖK’e karşı açtığı davada skandal bir hukuk kararına imza attı. Danıştay, bünyesindeki daha fazla hukukçunun “ihlal” yönündeki görüşüne karşın bir el farkla, “darbe disiplin maddelerinin” hukuka uygun olduğu kararına hükmetti.
Konuyu ilk olarak inceleyen Danıştay Tetkik Hâkimi, yönetmelikte son yapılan değişiklikteki maddelerden “izinsiz bildiri dağıtmak”, bir diğer maddedeki “suç sayılan eylemleri işlemek” ifadelerinin iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Davayla ilgili görüş sunan Danıştay Savcısı da eyleme kınama cezası verilmesini öngören yönetmeklik maddesine karşı çıktı ve “Bu hakkın kullanımını tamamen idarenin keyfine bırakarak, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin hukuka aykırı olarak sınırlandırması ve ihlal edilmesi sonucunu doğuracak niteliktedir” dedi.

İfade özgürlüğü yönünde oy kullanan 2 hâkim yazdıkları “Karşı Oy” şerhinde, bildiri dağıtımının izne bağlanmayacağını savundu. Bildirinin içeriğinde suç unsuru varsa zaten fiile karşılık gelen cezanın verilebileceğini vurgulayan hâkimler, sınırlandırmanın keyfiliğine dikkat çekerek Anayasa AİHS’de belirtilen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin, ifade özgürlüğünün sınırlandırıldığını belirtti. 

BELİRSİZLİKTEN GERİ ADIM

Danıştay, öğrencileri iki yarıyıl boyunca üniversiteden uzaklaştırılmasını öngören ve ‘belirsiz’ olarak değerlendirilen “Suç sayılan eylemleri işlemek” ifadelerinin “hangi suçları işlenmesi halinin kastedildiği anlaşılmamaktadır” denilerek oy çokluğu ile iptal etti. Diğer maddede ifade özgürlüğüne karşı oy kullanan daire başkanı ve bir üye hâkim ise bu karara karşı çıkarak “belirsiz” maddenin de kanuna uygun olduğunu savundu.