Bu oyun odası cezaevinde

Çanakkale Cezaevi’nde anneleriyle kalan küçük çocuklar için üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan oyun odası yenilendi

21 Nisan 2019 Pazar, 23:35

Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte 0-6 yaş arasında 725 çocuk kalıyor. Bu çocukların her birinin okul öncesi eğitim almaya hakkı var. Ancak birçok kurumda bu fırsattan yararlanamayan ve “dışarısı” ile hiç tanışmamış çocuk çok.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlköğretim, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” kapsamında yürütülen ‘Hayaller Dört Duvara Sığmaz’ projesi kapsamında Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda anneleri ile birlikte kalan çocuklar için açılan Oyun Odası yenilendi. Halen odadan dört çocuk yararlanıyor ama çocuk sayısı değişebiliyor.

Ortam uygun değil
Üniversitenin Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, okul öncesi dönemi anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında geçirmek zorunda kalan çocukların yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Bu çocuklar kapalı alanda bulunma, koğuşların fiziki ve sosyal şartları kendileri için uygun olmaması, akranlarından uzakta yetişme, uygun rol model olabilecek insanlarla bir arada olamama, çevresel uyaranlardan yoksunluk, içinde bulunduğu yaş grubunun gerektirdiği eğitimi alamama, gelişimsel gerilikler gibi birçok dezavantajla karşı karşıya kalmaktadırlar. Kutuk ve arkadaşları tarafından Tarsus Kapalı Kadın Cezaevi’nde anneleriyle birlikte kalan çocuklarla yürütülen bir araştırmanın sonucunda, çocuklarda en sık tanılanan uyum bozukluğunun ‘ayrılma anksiyetesi bozukluğu’ olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Ayrıca bu çocuklar yaşıtları gibi okul öncesi eğitime sağlıklı bir biçimde ulaşamamaktadırlar. Giderek artan farkındalıklar, geliştirilen projeler ve devletin desteği ile bu dezavantajları en aza indirmek amacıyla bazı ceza infaz kurumlarında oyun odaları, kreş ve anaokulları oluşturulmakta ya da çocuklar ceza infaz kurumları dışındaki bir okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmektedir. Günün belli saatlerini kreşte, oyun odasında ya da anaokulunda geçiren çocuklar, süre dolduğunda ise koğuşlara annelerinin yanına dönmektedirler. Ancak ne yazık ki, tüm ceza infaz kurumları aynı donanımlara sahip değildir.”

Anne - çocuk koğuşu

Prof. Aktan’ın bu çocuklar için önerileri de şöyle: 

-Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte yaşamak zorunda olan çocukların bu zor dönemi en az zararla geçirebilmelerini ve ileride topluma kazandırılabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla öncelikle farkındalık yaratmak. 

-İlgili bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, sanatçılar gibi gruplarla iletişim kurarak kamuoyunun dikkatlerini bu konuya çekmek, ardından gerekli desteği sağlayarak projeler geliştirmek. 

-Anneleri ile kalan bu çocukların eğitim ve fiziksel koşullarını iyileştirmek, örneğin; 0-3 yaş arasındaki çocuklara yönelik sadece bu yaşta çocuğu olan annelerin birlikte kalabileceği koğuşlar planlamak, 3-6 yaş grubu çocukların anneleriyle değil de dışarıda diğer ebeveyni ya da akrabası ile kalmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak. 

-Avrupa ülkelerindeki modelleri inceleyerek özellikle “müstakil” Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde burada kalan çocukların gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kreş ve anaokulları dışında “özel bir model” geliştirmek.

-Genç akademisyenleri ve araştırmacıları bu konuya yönlendirerek mevcut durumu gözler önüne serip kamuoyu yaratmak, ardından kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerileri geliştirip hayata geçirmek.

-Avrupa’da ceza infaz kurumlarında yaşamak zorunda kalan çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla kurulan “Children of Prisoners of Europe” gibi etkin çalışan kurumlara üye olup, bu kurumların faaliyetlerini takip etmek.

ÜLKELERE GÖRE YAŞ SINIRI

 

Ülkelere göre anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklar için üst yaş sınırı: Türkiye: 6 yaş,  Pakistan ve İspanya: 6 yaş, Avustralya: 5 yaş, Kanada ve Kenya: 4 yaş, Danimarka, Portekiz, Hong Kong ve İsviçre: 3 yaş, Almanya: 3-6 yaş aralığı, Finlandiya: 2 yaş, İsveç ve Malta: 1 yaş, Birleşik Krallık: 18 ay