Marmara Diş Hekimliği öğrencileri isyan etti

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencileri sorunlarının çözülmediği gerekçesiyle eylem yapma kararı aldı. Bugün yapılan eylemde 5. sınıflar hasta bakmadı. Okula girmeme kararı alan öğrenciler, okul girişinde beyaz önlükleriyle oturdu ve dekanla konuştu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2016 Cuma, 15:20

<video:545184>

Öğrenciler yaptığı açıklamada şu sorunlara dikkat çekti:

Biz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencileri olarak, yıllardır bizlere yapılan haksızlıkların karşısında durmaya ve hakkımızı aramaya karar verdik. Yıllardır süregelen sorunlar bu sene okulumuzun taşınmasıyla had safhaya çıkmıştır. Artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Rahatsız olduğumuz ve düzeltilmesini istediğimiz sorunlar:

1.Fiziki olarak hiçbir şekilde yeterli olmayan bir bölgeye taşınılmıştır. Hem bizim eğitim hakkımız hem de hastaların sağlık hizmeti alma hakkı ellerinden alınmıştır. Bir Diş Hekimliği Fakültesinin öngörülebilir ve çözülmesi çok da zor olmayan problemlerden dolayı,

2.5 – 3 ay boyunca hizmet verememesi kabul edilemez.
Fiziki şartlar sağlanamadığı için stajını tamamlayamayan ve mağdur olan öğrencilerin sorunları ile ilgilenilmemiştir. Mağduriyetimiz giderilmemiş ve günden güne artarak devam etmiştir. Hastanemizin çalışmadığı bu süre içerisinde eğitimini tamamlaması gereken biz 5. sınıflar, aletlerin eksikliği sebebiyle zorlunlu tatile çıkarıldık Bizden kaynaklanmayan bu yapısal sorun sebebiyle mezuniyetimizi beklediğimiz bu tarihlerde tamamlamamız gereken puanların iki katına çıkarıldığını ve yaz dönemi boyunca hasta bakma mecburiyetimizin olduğu haberini aldık.


3. Dişte uzmanlık sınavına (DUS) girmek için yaptığımız çalışmalar sekteye uğramıştır. Bu süreçte ne verimli ders çalışabilme imkânımız kalmamıştır. Üstelik daha sınav başvuru tarihinde mezun olup olmayacağımız belli değildir.

4.Hastaları aletlerini yıkamak için kullanılan sünger, sabun, deterjan, peçete, mikrozit ve her hasta kaldırdığımızda değiştirmek zorunda olduğumuz alüminyum folyo dahil her şey öğrenciler tarafından karşılanmaktadır.


5.Yeni yapılan bir bina olmasına rağmen yemekhane ve mescidimizin olduğu alt katların sık sık su ve lağım baskınına maruz kalması, kötü temizlik şartları, duvarlarda oluşan çatlaklar


6.Yeni yapılan bir bina olmasına rağmen yemekhane ve mescidimizin olduğu alt katlar sık sık su ve lağım baskınına maruz kalmaktadır. Sağlık kuruluşunda sağlığa uygun olmayan şartlarda egitimimizi sürdürmeye çalışmaktayız.


7.20-25 yaşında insanların sadece öğrenci olmadığının , aynı zamanda birer yetişkin birey olduğunun sürekli olarak göz ardı edilmektedir.


8.Güvenlik şartlarının yeterli değildir. Yüzüne ispirto ocağı patlayan bir öğrenciye müdahale edilebilecek bir ecza dolabının bile bulunamamıştır.


9.Senenin büyük bir bölümünde kullanılamayan merdivenler, asansörler, yemekhane ve kantin.....
Özellikle yaşlı, şeker hastası ve anestezi öncesi karnını doyurması gereken hastaların yiyecek birşey bulamamaktadır. Biz öğrencilerin sabah 08.00-17.00 arasında su alabilecek bir yerimiz dahi yoktur.


10.Eğitim ve araştırma hastanesi diye adlandırılan bir okulda , bölümlerin kalifiye bir eğitim yerine, sadece hasta sirkülasyonunu ve elde edilecek döner sermaye geliri hedeflenmektedir.


11. Bizleri okulda tutmak için yönetmeliğe aykırı işlemler ile tehdit edilmekteyiz.


12.Bazı stajlarda öğrencilerin kliniğe dahi girememektedir. Staj süresi boyunca öğrencilerin, hasta dosyalarını alfabetik sıraya koyarak düzenleyip kutulamak zorunda bırakılması, etrafı düzenlemesi , alçı odalarını temizlemesi eğitim değildir.


13. Kendi telefonlarımızdan hasta aramak zorunda bırakılmaktayız. Özellikle kadın öğrenciler sürekli olarak hastalarla muhatap olması sonucu tacizlere maruz kalmaktadır.Yukarıda anlattığımız durumlar belki de yıllardır var olan ve sınıfta kalma korkusuyla dile getirilemeyen şeylerdir.

Yıllardır var olan problemlerimiz şekil değiştirerek bugüne kadar gelmiş, kurulmak istenen emek sömürü düzeni herkes için dayanılmaz bir hal almıştır.

Köle değil diş hekimi adayı muamelesi görmek isteyen bizler de artık susamazdık. Tüm bu aksaklıkların sorumlusunun hala öğrencilermiş gibi görülmesi ve hiçbir olumlu adım atılmaması mezuniyet arifesindki bizleri adeta mesleklerimizden soğutmuş psikolojilerimizi bozmuştur. Emekleri karşılığı birçok zorluğu aşıp buraya gelen öğrenciler olarak “Devlet Üniversitesi” olarak adlandırılan buranın gerçekten bir eğitim kurumu olarak kalmasını ve daha iyi koşullar altında eğitim vermesini beklemekteyiz.