A+ A-

MEB'den öğretmen kıyımı: Asılsız suçlamalarla tek tek kovuluyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın birçok öğretmenin sözleşmesini iptal etmeye başladığı ortaya çıktı. Bakanlığın gerekçesi, devletin güvenliğine karşı veya yüz kızartıcı suçlar. Atılan öğretmenler hakkında MEB’in açıkladığı suçlamalara yönelik bir soruşturma olmadığı da öğrenildi.
Yayınlanma tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma, 20:38

[Haber görseli]

Milli Eğitim Bakanlığı’nın birçok ilde 2 kez güvenlik soruşturmasından geçen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerini iptal etmeye başladığı ortaya çıktı. Öğretmenlere sözleşmelerinin iptal edildiğini göreve başladıktan 1.5 ay sonra kişiye özel atama iptal kararnamesi ile duyuran MEB, öğretmenlerin devletin güvenliğine karşı suçlar veya yüz kızartıcı suçtan mahkûm edildiğini iddia etse de öğretmenler hakkında işletilmiş yeni bir soruşturma olmadığı öğrenildi. KHK ile öğretmen alımını belirleyen sözleşme usulünün güvencesizliği de kanıtlanmış oldu.

MEB’in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından icat ettiği sözleşmeli öğretmenlikte skandallar bitmiyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladığına göre, sözleşmeli öğretmenlik için mülakat öncesinde MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sorularak ilk güvenlik soruşturmasından geçirilen adaylar, atama sürecinde de onlarca belge talep eden MEB’in uzun süren ikinci güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin ardından göreve başlayabildi.

Bakanlık, öğretmenlerin sözleşme iptalini Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde bulunan “Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından mahkûm olmalarına bağladı. Edinilen bilgiye göre, öğretmen adaylarının güvenlik soruşturmalarının tamamlanmadan göreve başlamaları mümkün olmazken ve bu süreçte atama iptal kararnamesi gönderilen öğretmenlerin göreve başlatılmadığı belirtildi. Ancak Eğitim Sen, sözleşmeleri iptal edilen öğretmenlerin hakkında herhangi bir mahkûmiyet kararının bulunmadığını ve birçok ilden toplattıkları verilere göre 2 aydır okullarda göreve başlamış öğretmenlerin de aynı kararnamelerle görevine son verildiğini tespit etti. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “OHAL koşullarında öğretmenlere güvencesizliği yaratan her yöntem deneniyor” dedi.

Yeni mülakat yönetmeliği

Eğitim İş’in sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına ilişkin açtığı davada Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararının ardından MEB yönetmeliği yeniledi. Danıştay’ın mülakat komisyonlarının hukuksuz olduğu kararına karşın bu süreçte 20 bin öğretmen ataması gerçekleştiren bakanlık, komisyonun oluşumuna ilişkin “Bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan personel arasından belirlenen bir başkan, iki asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşur” düzenlemesi yaptı

.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İsmet Yılmaz