A+ A-

Yargıya KHK’li ayar

İlahiyat mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine devam etmeleri sağlandı. Danıştay da karar vermekten vazgeçti.
Yayınlanma tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe, 02:27

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümü mezunu bir öğretmen adayının atamalardaki adaletsizliğe ilişkin açtığı davada atamaların yürütmesini durdurma kararı veren Danıştay geri adım atmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın müdahil olduğu sürecin ardından son çıkan KHK ile de Danıştay’ınkararı yok sayılarak ilahiyat fakültelerinden mezun olup din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atananların, öğretmenliğe devam etmeleri sağlanınca Danıştay başvuru hakkında karar vermekten vazgeçti.

Bir ayda değişti

İlk olarak ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmalarına olanak sağlayan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” din kültürü ve ahlak bilgisine ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurma kararı veren Danıştay 12. Daire Başkanlığı’nın kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) itirazlarına karşın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 9 Ekim’de onandı. İtirazların reddedilmesinin ardından yenilgiyi kabul eden Talim ve Terbiye Kurulu (TTK), Tebliğler Dergisi’nin kasım sayısında “Öğretmenlik atama çizelgesi”nde değişikliğe giderek din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen atamaları bölümünden ilahiyat fakültesini çıkardı. Danıştay gerekçesinde, MEB düzenlemesi ile ilahiyat fakültesi mezunlarının atanmasının hukuk devleti, eşitlik ilkesine aykırı olacağı ve devlete güveni sarsacağı vurgulanmıştı.

Hükümet baskısı

TTK’nin işleminin ardından karara ilişkin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ “İlahiyat mezunlarını yedirmeyiz. Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir, yasa da yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir” demiş, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından istişare edilerek yasal düzenleme hazırlıkları yaptıklarını açıklamıştı. Hükümet, OHAL kapsamında çıkardığı son KHK ile de Danıştay’ın öğretmen atamalarına karşın yürütmeyi durdurma kararı yok sayılarak ilahiyat fakültelerinden mezun olup din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atananların, öğretmenliğe devam etmeleri sağladı.

Gerekçe açıklanmadı

Danıştay’ın kamuoyunda geniş yer bulan konuda “dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı” vermesinin temelinde de mağdurun şikayetinden 1 yıl sonra atamasının gerçekleştirilmesinin rolü olduğu belirtiliyor. Danıştay ise kararının gerekçesini henüz açıklamadı.

MEB müjde verir gibi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştay’ın yeni kararına ilişkin “Davanın esastan görülmesi sırasında Danıştay 12. Dairesi’nin 30/10/2017 tarihli kararıyla dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı karar gerekçesi doğrultusunda gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Bekir Bozdağ, Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz