A+ A-

Seçmeli değil zorunlu: Dini içerikli olmayan dersleri seçmek isteyen öğrencilere 'Öğretmen yok' yanıtı

Okullarda seçmeli ders başvuruları için yarın son gün, fakat öğrenciler istedikleri dersleri seçemiyorlar. Okul müdürleri tarafından oluşturulan “paket seçmeli ders programları”nın tamamı “seçmeli din” derslerinden oluşuyor. Öğrencilere istedikleri dersin açılmamasına gerekçe olarak öğretmen yetersizliği gösteriliyor.
Yayınlanma tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe, 06:01

[Haber görseli]

Seçmeli din dersleri için camilerde hutbeler okutuluyor. Müftüler ve imamlar, çocuklarının bu dersleri seçmesi için velilere “hatırlatma” yapıyor. İlçelerde afiş ve broşürlerle “farkındalık” oluşturması için dini yapılanmalar da devreye sokularak “seçmeli” denilen din dersleri fiilen zorunlu hale getiriliyor. Okul müdürleri tarafından oluşturulan “paket seçmeli ders programları”nın ya tamamı “seçmeli din” derslerinden oluşuyor ya da mutlaka her paket programın içersinde en az bir tane dini içerikle ders bulunuyor.

Seçmeli ders başvuruları için yarın son gün ve Eğitim Sen, “Özgür bırak, özgürce seçsin’’ sloganıyla bir kampanya başlattı. Sendika Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, seçmeli ders seçimi düzenlemesinde yer alan; “Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir’’ maddesini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Fiilen bu maddenin uygulanmadığı son derece açıktır. Ayrıca; ‘Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş/ ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hallerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılabilir’ maddesi de fiilen uygulanmamakta, öğrencilere istedikleri dersin açılmamasına gerekçe olarak öğretmen yetersizliği gösterilmektedir. Yönetmelikte yer alan; ‘Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle 4. sınıf öğrenci ve veliler olmak üzere tüm okul müdürlüklerince bilgilendirme yapılacaktır’’ maddesi tüm derslere ilişkin bir bilgilendirme ifadesi içermesine rağmen yaşanılan tüm uygulamalar yalnızca din derslerine ilişkin bir tanıtım çalışması olduğunu bizlere fazlasıyla gösteriyor.”

Okullara yazı

Kocaeli Valiliği’nden okullara gönderilen yazıyla bu alandaki tüm derslerin seçilmesi için bütün camilerde hutbelerde hatırlatılması, velilerle iletişim kurulması ve teşvik edilmesi istendiğine dikkat çeken Aydoğan,

“Kocaeli ilinde yapılan uygulama 4+4+4 yasasından bugüne bir rutine dönüştürüldü.. Seçmeli din dersleri okul müdürleri, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri, valilikler, kaymakamlıklar, müftülükler, imamlar eliyle tüm ortaöğretim kurumlarında zorunluluğa dönüştürüldü” dedi.

‘Dindar profili’

Kocaeli Eğitim Sen’den yapılan açıklamada da dini içerikli derslerin çeşitli yöntemlerle teşvik edildiği vurgulanarak, şöyle denildi: “Bir örnek de Kilis’ten geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlattığı afişlerde ortaokul ve lise öğrencilerinin seçmeli dersler olarak din derslerini seçmesini istemektedir. Bu da sosyal medya mesajları ile paylaşılmaktadır. Bu durumun açık ifadesi, seçmeli adı altındaki din derslerinin fiilen zorunlu hale getirilmesi, idarenin tüm gücünü bu doğrultuda seferber etmesidir. Buradan soruyoruz; il milli eğitim müdürlüğü ve okul müdürlerinin öncelikli görevi öğrencilerin bu dersleri almasını sağlamak mıdır? Diğer dersleri seçecek öğrenci ve veliler Milli Eğitim nezdinde değersiz mi görülmektedir? Diğer derslere gerek yok mudur? Yapılan suç değil midir? Milli Eğitim Bakanlığı bu zorlamalar karşısında ne yapmaktadır?”

Cumhuriyet İMECESİ