A+ A-

Akademik seçimde kadın başarısı

ÖSYM, sınavlara yönelik analiz ve değerlendirme kararı kapsamında ilk olarak 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) sonbahar sınavına ilişkin raporunu açıkladı.
Yayınlanma tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba, 06:25

ÖSYM, sınavlara yönelik analiz ve değerlendirme kararı kapsamında ilk olarak 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) sonbahar sınavına ilişkin raporunu açıkladı. Rapora göre sonbahar döneminde toplam 221 bin 660 adayın katıldığı sınavın yüzde 52.2’sini kadın adaylar oluşturdu. Sınav sonuçlarının cinsiyet dağılımına bakıldığında 70 puanı geçen kadınların sayısı, eşit ağırlık ve sözel alanlarda erkek adayları geride bıraktı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in “takdim” ettiği raporda “Bu analiz ve değerlendirmeler, sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkân vereceği gibi sınavları isteyen kurum, kuruluş ve politika yapıcılar için de yol gösterici olacaktır” ifadeleri yer aldı. Rapordan dikkat çeken veriler şöyle:

Sayısal daha zor: 2017 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı’na 221 bin 660 aday katıldı. Bu adayların yüzde 52.2’sini kadın, yüzde 47.8’i erkeklerden oluştu. Adayların 50 soruluk sayısal testte ham puan ortalaması yüzde 18.59, 50 soruluk sözel testte ise yüzde 30.37 olarak gerçekleşti. Ayrıca her iki testten de elde edilen puanların yüksek derecede güvenilir olduğu, bu testlerde yer alan soruların bir bütün olarak tutarlı ve güvenilir ölçme yaptığına işaret ettiği vurgulandı.

Kadınlar güçlü çıktı: Cinsiyet dağılımı incelendiğinde de 70 puanı geçen kadınların sayısı, eşit ağırlık ve sözel alanlarda erkek adayları geride bırakırken, sayısal alanında ise dengeli sonuçlar ortaya çıktı. Cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en dikkat çekici olduğu alan sözel alanı oldu. Sınavda sayısal alandaki adaylar, hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türünde en başarılı öğrenciler oldu. Sayısal puan türünde 70 ve üzeri alan adayların yüzde 51.2’si erkeklerden oluştu. Eşit ağırlıkta 70 puan ve üzeri alan adayların yüzde 56.8’ini, sözel testinde 70 puan ve üzeri alan adayların yüzde 53.2’sini ise kadınlar oluşturarak erkekleri geride bıraktı.

10 yılda unutuluyor: Raporda, ÖSYM adayların üniversiteden mezun olmalarının üzerinden geçen süre ile puan ortalamaları arasında doğrusal bir ilişki bulamadı. Bu kapsamda ortalamalar 2009-2012 yılları arasında artarken, 2013-2017 yılları arasında kısmen azaldığı, 2008 yılında ise dikkat çekici ölçüde azaldığı görüldü.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mahmut Özer