Kapat
A+ A-

‘Öğretmenim beni sever!’

İlkokul öğrencilerinin öğretmenlerine not verecekleri formdaki maddeler eleştirildi.
Yayınlanma tarihi: 1 Mart 2018 Perşembe, 22:23

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘’Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve işlemleri Yönetmelik Taslağı’’ndaki öğrenci, öğretmen ve müdürlerin öğretmen için doldurması gereken formlardaki ifadeler, tepki yarattı.

Örneğin ilkokul öğrencilerinin, öğretmenleri için “dersi iyi anlatması’’, “sevgi göstermesi”, “Türkçeyi güzel konuşması’’ üzerine nasıl değerlendirme yapacakları, bunları nasıl bilecekleri soru işaretleri oluşturdu. Taslağı madde madde inceleyen Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Zaman zaman öğretmenlerimizin kendi gelişimini arttırmak adına MEB tarafından hizmetiçi kurslara katılmalarının istenmesinde bir sakınca yoktur. Ancak hizmetiçi ihtiyacın ülkemizdeki hiçbir başka bakanlıkça ve bağlı kurumlarında yapılmadığı gibi subjektif ve kontrol edilemez yöntemlerle belirlenmesinin mesleğe katkısının olmayacağı gibi eğitimin daha da kötüye gitmesine zemin hazırlayacaktır’’ dendi. Sendikanın taslakta yer alan değerlendirme formları üzerine yorumları ve soruları şöyle:

İlkokul öğrencilerinin formu

Öğretmenim dersleri iyi anlatır. (Nasıl bilecek?) 

Öğretmenim bana değer verip sevgisini gösterir. (Nasıl bilecek?) 

Öğretmenim Türkçeyi güzel ve etkili biçimde konuşur. (Nasıl bilecek?) l Öğretmenim davranışları ile bize örnek olur. (Nasıl bilecek?)

Ortaokul öğrencileri formu

Öğretmenim dersin konularını çok iyi bilir. (Nasıl bilecek?)

Öğretmenim bize değer verip sevgisini gösterir. (Nasıl bilecek?)

Öğretmenim bizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirir. (Nasıl bilecek?)

Öğretmenim davranışları ile bize örnek olur. (Nasıl bilecek?)

Zümre dışı öğretmen formu

Beden dilini ve ses tonunu etkili kullanır. (Sınıfta farklıdır) l Öğrencilerle etkili iletişim kurar. (Nasıl bilecek?)

Görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirir. (Yöneticiler bilebilir)

Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunması konusunda duyarlıdır. (Nasıl bilecek?)

Mesleki ve kişisel gelişimi ile ilgili çalışmalara katılır. (Yöneticiler bilebilir)

Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. (Öğrencileri gözlemleyemezler)

Tutum ve davranışlarıyla öğrenciye rol model olur. (Neye göre?)

Bireysel ve kültürel farklılıklara saygılıdır. (Bilemez) l Her öğrenciye insan ve birey olarak değer verir. (Bilemez)

Velinin dolduracağı form

Öğretmen Türkçeyi güzel ve anlaşılır biçimde konuşur. (Nasıl değerlendirir?)

Öğretmen çocuklarımızla etkili iletişim kurar. (Etkili derken?)

Öğretmen çocuğuma not verirken adil ve objektif davranır. (Nasıl bilebilir?)

Öğretmen çocuğumun sınavlar ile ilgili kaygılarını giderici söz ve davranışlar sergiler. (Nasıl?)

Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. (Nasıl?)

Öğretmen çocuğuma tutum ve davranışlarıyla örnek olur. (Nasıl?)

Cumhuriyet İMECESİ