Kapat
A+ A-

Reform zamanı

İş dünyası, seçimlerden sonra demokrasi vurgusu yaparken, ekonomiye odaklanılması ve toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı çağrısı yaptı.
Yayınlanma tarihi: 25 Haziran 2018 Pazartesi, 23:39

[Haber görseli]

İş dünyası temsilcileri, seçimlerin yüksek katılımla geride kaldığına işaret ederek, başta bürokrasinin azaltılması olmak üzere reformların hayata geçirilmesini beklediklerini ifade ettiler. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yaptığı açıklamada, “Seçimlerin ardından, 21. yüzyılda Türkiye’ye yakışan güçlü bir demokrasi sınavımız devam ediyor. İlk uygulamanın sonraki dönemler için emsal olacağı bilinciyle, yeni Meclisimizin katılımcı kanun yapma, etkin denetim ve partiler arası uzlaşmaya dayalı yeni bir çalışma geleneği oluşturmayı başarmasını temenni ediyoruz. Şimdi yeni yasama ve yürütme erkinin acil olarak odaklanması gereken kapsamlı bir politika ve reform gündemi var” derken önerilerini şöyle sıraladı:

-Hukuk devletinin ve özgürlüklerin en ileri demokrasiler düzeyinde tesisi.

-Yüksek enflasyon ve cari açık sorunlarının çözümüne yönelik akılcı bir ekonomi programı ve mali disiplin.

-Bağımsızlığı ve kararları ile ulusal ve uluslararası düzeyde güven veren bir Merkez Bankası ve tüm kurumlarda liyakat temelli atama sistemi. 

-Vergi reformu ile verginin tabana yayılması ve kayıt dışılık ile etkin mücadele.

Her alanda eşitlik

4-Sanayi Devrimi’nin temeli olan dijital dönüşüme ve doğayla uyumlu nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışı.

-Türkiye’nin en önemli küresel güçlerinden birinin insan kaynakları olduğunun bilinciyle ve toplumsal uzlaşma içinde hazırlanacak köklü bir eğitim reformu.

-Eğitim, çalışma yaşamı, karar alma ve toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması. 

-Uluslararası rekabet gücümüz ve dünyanın bütün bölgelerine yönelik etkimiz açısından elzem olan Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin hızlanması. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ahmet Erdem, seçimlerin ardından, “Uluslararası doğrudan yatırımları artıracak politikaların en önemli öncelik olması, ülkemiz için bugün her zamankinden çok daha önemli” dedi.

Demokrasi için uzlaşın

Üyesi 29 federasyon ve 235 dernek ile Türkiye’nin en kapsayıcı iş dünyası çatı örgütü olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) “Demokrasi ve ekonomi için uzlaşma zamanı” çağrısında bulundu. TÜRKONFED yeni yönetimden taleplerini şöyle sıraladı:

-Evrensel ölçülerde kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının güçlendirilmesi, dış politikada ise barışçıl, iyi komşuluk ile ekonomik ve ticari diplomasinin ön plana çıkarılması konuları yeni seçilen cumhurbaşkanımızın icra programında yer almalıdır. OHAL’in bir an evvel kaldırılması bu programın başlangıcı için çok iyi bir adım olacaktır.

-Gelişmiş bir ekonomi ancak gelişmiş bir demokrasi kültürüyle mümkündür. Gelişmiş bir demokrasinin inşasının temeli, kurumsal bir yaklaşım ve katılımcı ruhla ülkemizin; kapsayıcı ve bütünleştirici bir sivil anayasayı hazırlanması da hala gündemimizdeki yerini korumaktadır. n Türkiye’nin; tüketen değil, üreten ve geleceği tasarlayan bir stratejiye sahip olması öncelikli hedef olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde topyekûn dönüşümün daha güçlü desteklenmesine ihtiyaç vardır.

-Toplum, iş ve siyaset dünyası olarak, ortak akılla el ele vererek ülkemizin demokrasi standartlarını ve refah düzeyini yükselteceğimize inanıyoruz.

OHAL kalkmalı

-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği: Makro ekonomik göstergelerinin normal seyrinden saptığı ve ekonominin “kırılgan” koşullarla karşı karşıya kaldığı böyle bir dönemde Türkiye’nin OHAL’i hızla geride bırakması ve gerekli reformları yaparak adalet sistemini güçlendirmesi lazım. 

-Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün: Seçimlerin hemen ardından gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesi ve normalleşmeyi sağlayacak bir iklimin oluşturularak sürdürülebilir büyümenin yakalanabilmesi için gerekli adımlar atılmalı. Yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyacımız sürmektedir.

Sıra ekonomide

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: Seçim sonuçlarının, Türkiye’nin yaşadığı zorlu süreçten, birlik ve beraberlik içinde, güçlenerek çıkmasına katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır. 

-İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Yeni dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz.

-Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır: Yapısal reformlar hızlandırılmalı ve ekonomi ana gündem maddesi olmalı.

-Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekûn olarak ülke menfaatlarına odaklanmalı

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ahmet Erdem