KOBİ’leri alacak sigortası kurtaracak!

Tahsilat sorunu yaşayan KOBİ’lere çare olması beklenen yeni sigorta modeli 1 Ocak’ta devrede.
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2018 Salı, 03:27

[Haber görseli]

Ekonomik kriz nedeniyle büyük tahsilat ve uzun vade sorunu yaşayan KOBİ’lere kolaylık sağlamayı hedefleyen yeni alacak sigortası sistemi 1 Ocak’ta uygulamaya geçiyor. KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları içeren tebliğ dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ’ler yararlanabilecek. Uygun maliyetli sigorta sağlaması öngörülan sistemin operasyonel işlemleri Halk Sigorta tarafından yürütülecek. Bu sigorta teminat olarak da kullanılabiliyor.

Skoru 6 olana yok

Sistem kapsamında 120, 180 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Teminat tutarı ise vadeli satışlardan elde edilen 10 milyon liraya kadar ciro için net primin 10 katına, 10-25 milyon TL arasındaki ciro için net primin 15 katına kadar olacak. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak. Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre değişen miktarlarda; 100 bin TL, 200 bin TL ve 300 bin TL kredi limiti sağlanacak.

Geçici prim indirimi

Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar; zararın 2 bin 500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı, bunu aşması durumunda ise teminat oranları kapsamında ORYM tarafından ödenecek. Tarifeye eklenen geçici maddeye göre, ocak ayı başında yürürlüğe girecek olan tarifenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için prim tutarında yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Bu branşta ruhsatı olan her şirket, merkezi olarak belirlenmiş fiyat ve teminatlarla bu ürünü satabilecek.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ