İş Bankası’ndan ekonomiye 352 milyar lira

İş Bankası 2018 yılında da özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü. 2018 yılında 6,8 milyar lira net kâr elde eden banka, aktif büyüklüğünü de 2017 yıl sonuna göre %15 artırarak 416,4 milyar liraya yükseltti.

09 Şubat 2019 Cumartesi, 16:17

<video:1232123>

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali

2018 yılında 6,8 milyar lira net kâr elde eden İş Bankası’nın 2018 yıl sonu itibarıyla özkaynak büyüklüğü, 2017 yıl sonuna göre %15,7 oranında artarak 49,7 milyar liraya ulaştı. 

İş Bankası, 2018 yıl sonu itibarıyla toplam mevduat büyüklüğü açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer aldı. Bankanın mevduat hacmi 2017 yıl sonuna göre %20,4 oranında artarak 2018 yıl sonunda 245,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankanın, Türkiye ekonomisine desteği 351,6 milyar lira oldu. 

BALİ: EN BÜYÜK KATKIYI SAĞLAYAN ÖZEL BANKAYIZ 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2018 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada: “Milli ekonomiye olan güvenin güçlendirilmesinin her zamankinden daha da önem kazandığı 2018 yılında, reel sektöre ve hane halkına destek olmayı sürdürdük. 260,3 milyar TL’si nakdi, 91,3 milyar TL’si gayrinakdi olmak üzere, 2018 yıl sonu itibarıyla krediler yoluyla ekonomiye sağladığı toplam finansman desteği 351,6 milyar TL’ye ulaşan Bankamız, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam etmiştir” dedi.

Sermaye yeterlilik oranı 2018 yıl sonu itibarıyla yasal limitin üzerinde %16,5 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası'nın sorunlu kredilerinin toplam kredilerine oranı ise 2018 yılının sonunda özel bankaların ortalamasının altında kalarak %4,1 düzeyinde gerçekleşti.

<haber-yatay:1232103,1234562,1237146,1235273>