Son söz Erdoğan’ın

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) işleyişini düzenleyen karar yenilendi. Yeni kararla, kurulun toplantı sayısı azaltılırken, sivil toplum örgütlerinin YOİKK üyesi olma taleplerinde de son kararı Cumhurbaşkanı verecek.

14 Mart 2019 Perşembe, 22:02

Cumhurbaşkanlığı’nın YOİKK hakkındaki kararı yayımlandı. Kararla 2016 tarihli eski karar da yürürlükten kaldırıldı. Eski kararda Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemelerin rasyonel hale getirilmesi amaçlanıyordu. Yeni karar ile bu “özel sektör yatırımları” sınırlandırıldı.

Eski kararda ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretileceği ifade edilirken yeni kararda, “yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunlar” denildi. YOİKK eskiden yılda en az 4 kez toplanıyordu. Yeni kararla yılda 2 defa toplanacak. Kurul toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum örgütleri ile üniversite temsilcileri davet edilebilecek. Yatırım Danışma Konseyi, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak. YOİKK Başkanı, 6 aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanını eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler hakkında bilgilendirecek.