BDDK: Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ekonomimizin itibarını kırabilecek yayınlar hakkında yasal yollara başvurulacağı tabiidir"" açıklamasında bulundu.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma, 20:44

[Haber görseli]Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada; "Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankalarımızın ve
ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir." denildi.

Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, “www.bloomberg.com” alan adıyla İngilizce
yayın yapan bir haber sitesi üzerinden yayınlanan ve “Benjamin Harvey” “Kerim Karakaya”
ve “Fercan Yalınkılıç” isimli kişilere ait olduğu ifade edilen bir haberde kullanılan ve
ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan
ifadelere ilişkin olarak Kurumumuzun “38 kişi”, “50 kişi” veya “onlarca kişi” hakkında suç
duyurusunda bulunduğu ve “sadece haberleri yapanları değil, bu haberler hakkında yorum
yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya dâhil ettiği” şeklinde bir kısım haberler
yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere temel işlevi, mevduat veya katılım fonu adı altında topladıkları
tutarları, kredi kullandırmak suretiyle yatırımcılara aktarmak ve bu şekilde reel sektörün
ihtiyaç duyduğu fon transferini gerçekleştirmek olan bankalar, ülke ekonomisini etkileme
imkânına sahip son derece önemli mali kuruluşlardır. Dolayısıyla, bankalara duyulan
güveni sarsabilecek mahiyetteki haber ve yayınlar, yalnızca ilgili banka veya bankalara
değil, sektöre ve genel ekonomiye sirayet edebilecek zararların meydana gelmesine
neden olabilecektir.

Bu çerçevede 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 74 üncü maddesi “5187 sayılı
Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın
veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir
bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa
kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü amir olup; aynı
Kanunun 158 inci maddesinde ise, diğer ülke uygulamalarına benzer olarak, birer güven
ve itibar müessesesi niteliğindeki bankaların itibarını kırabilecek bir hususa sebep olacak
mahiyetteki haber ve yayınlarda bulunulması yasaklanmış ve “itibarın zedelenmesi” suçu
başlığı altında yaptırıma bağlanmıştır.

Bu bağlamda, Kurumumuzun 11.08.2018 tarihli basın açıklamasında da ifade
edildiği üzere, itibarın zedelenmesi suçunu oluşturduğu tespit edilen söz konusu haber ile
ilgili olarak Kurumumuzun 14.08.2018 tarihli suç duyurusu ile “itibarın zedelenmesi suçunu
işleyen Benjamin Harvey, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç isimli kişiler ile tespit
edilecek diğer sorumlular” hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda
bulunulmuştur.

Sonuç olarak, Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı
ve ekonomistleri de davaya dâhil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda
bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, ülkemiz bankacılık ve finans
sisteminin acz içinde olduğu izlenimini vermeye çalışan ve bankalarımızın ve
ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer
yayınlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

A+ A-