Kapat
A+ A-

Madenciyi İç Güvenlik'e kurban ettiler

Yürürlüğe giren maden yasalarında kalktı denen rödovans kamu için yani en büyük hizmet alımı yapan kurum için devam ederken madencilerin acil olarak bekledikleri çalışma saatleri, İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın daha erken görüşülmesi nedeniyle ertelenmiş görünüyor.
Yayınlanma tarihi: 19 Şubat 2015 Perşembe, 02:33

[Haber görseli]301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından işçi sağlığı ve iş güvenliğine dönük hemen yapılacağı duyurulan düzenlemelerin çıkanları işçi memnun etmedi, işçinin acil olarak beklediği düzenlemeler ise alt komisyonlarda görüşüldükten sonra genel kurulda görüşülmesi beklenirken İç Güvenlik Yasası’nın öne çekilmesi ile yine gerilere düştü.

Madencilik sektöründe köklü değişiklikler getirdiği öne sürülen Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ve Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş’ın verdiği bilgiye göre, yapılan düzenlemelerin büyük bölümü işçiye ne güvenlik sağlıyor ne de koşullarını düzeltiyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a göre madenlerde fazla çalışma ücreti, yıllık izin, çalışma saatlerinin düşürülmesi ve asgari ücret artışından kaynaklanan maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek.

Diğer değişiklikleri şöyle özetlemek mümkün;

- Yasayla kalktığı ileri sürülen rödovans sistemi aslında kalkmıyor. Çünkü en büyük rödovansı TKI ve TTK yapıyor ve kamu rödovans yani hizmet alımı ile yapılan üretim devam edecek. Ancak Ermenek’te gibi ruhsatı üstüne alan özel şirketlerin devir hakkı kalktı.

- Ruhsat sahibi, her yıl yaptığı işletme faaliyetiyle ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yaptıysa bununla ilgili bilgileri Maden Genel Müdürlüğü’ne verecek.

- Hayalet madenler dönüyor. Kanuna göre herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ya da terk edilmiş maden alanları ihale yoluyla ruhsatlandırılacak.

Kimse memnun değil

Eyüp Alabaş, Soma faciasından sonra hızla gündeme gelen çift asgari ücret uygulaması ve çalışma saatlerine ilişkin düzenlemelerin de kimseyi memnun edemediğini dile getirdi. Önce çift maaşa itiraz eden işveren, maden yasası ile ücret artırımını kabul ettirerek aradaki artışı kamuya yüklese de henüz işçiye yansıyan bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. En yakıcı konulardan birin de çalışma saatleri.

İşçi günde 7.5 saatlik çalışma, hafta 37.5 buçuk saat çalışma ve iki gün izin istiyor. Oysa düzenleme yeraltı, yerüstü çalışmaları ayırarak işçinin işine yaramayan bir sistemi zorluyor. Diğer yandan alt komisyonlarda görüşülen İş Güvenliği Yasası ile kusurlu işverene ödül gibi bir ceza da söz konusu. Hürriyet’in haberine göre, İş Güvenliği Paketi’nde yapılan değişiklikle, işyerinde “hayati risk” görülen ve faaliyeti durdurulan işverene “idari para cezası” kaldırıldı.

Cumhuriyet İMECESİ