Suriyeliye sağlık hizmeti yeni rant kapısı oldu

Türkiye’de yaşayan 2.2 milyonu aşkın Suriyeliye verilen sağlık hizmetindeki belirsizlik ve boşluklar bazı ecza deposu ve eczane sahibine yeni bir kazanç kapısı oluşturdu.
Yayınlanma tarihi: 22 Kasım 2015 Pazar, 04:07

Ucuz iş kapısı olarak görülen milyonlarca Suriyeli mülteci üzerinden şimdi de sağlık hizmeti alanında rant oluştu. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı da 3 milyona dayandı. Geçici koruma altına alınan ‘yabancılara’ sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yayımlanan genelge (2015/8) ve götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım protokolünün maddeleri çok fazla suiistimale açık.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’a göre protokolde ilaç fatura bedellerinin valiliklere ödenek gönderilmesinden sonra ödeneceği belirtiliyor. Ancak ödenek gelmesinin gecikmesi veya gelmemesi durumunda ne olacağı belli değil. Reçetede ortaya çıkan ilaç fark ücretinin kim tarafından ve nasıl ödeneceği bilinmiyor. SGK sadece reçetelerin Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) uygunluğunu denetleyebilecek. Usulsüzlükleri, cezai işlem gerektirecek konuları, kamu zararı tespiti ve denetimi yapacak bir kurum da bulunmuyor.

Dayıbaşı aracılar

Demir ve Kılıç’a göre durum devam ederse götürü bedel uygulaması ile aracı ‘dayıbaşlarına’, bazı ecza deposu ve eczane sahiplerine rant aktarılması gündeme gelecek.

Bazı sağlık işletmeleri Suriyeli hastaları performans puanı ve ciro olarak görüyor. Gelirlerini ve performans puanlarını artırmak için daha çok hasta muayene girişi, daha fazla ameliyat ve girişimsel işlem yapılıyor.

200 bini aşkın ameliyat

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın ocakta yayımladığı “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri” başlıklı raporda mültecilere verilen sağlık hizmetleriyle ilgili şu tespitlerde bulunuluyor:

Suriyeli mültecilerin yaşadığı kamplardan hastanelere 500 binin üzerinde hasta sevk edilmiştir. Türkiye’de ameliyat edilen hasta sayısı 200 bini aştı. Türkiye’de 60 binin üzerinde Suriyeli doğdu. Sınır illerindeki devlet hastaneleri toplam hizmetin yüzde 30 ile yüzde 40’ı arasında bir oranda Suriyelilere hizmet veriyor. Bu nedenle sınır illerindeki devlet hastanelerinde kapasite sorunu yaşanıyor.

Suriyeli doktorların çalışmasının önü açılması, bu doktorların Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde çalıştırılması gerekiyor.

Asgari şartlar sağlanmalı

Kılıç ve Güray sorunun çözümü için ise şunları öneriyor:

-Göçmen sağlığı birimlerinin (Suriyeli polikliniği) fiziki ve teknik donanımları ile tıbbi demirbaş yetersizlikleri giderilerek asgari standartlar sağlanmalı.

-Hastanelerin hizmet bedeli alacak tutarları AFAD tarafından zamanında ve aylık olarak ödenmeli. 4 İlaca ulaşımda yaşanan sorunların çözülebilmesi için İçişleri Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında hizmet alım protokolü yapılmalı.

-İlaç fatura bedellerinin ödenmesi “ödenek gelmesine” bağlanmamalı. Ödenek gelmediğinde faturanın nasıl ödeneceği açıkça belirtilmeli. Kimlikleri de var

-Türkiye’deki Suriyeli sayısı: 2.2 milyon civarında

-Biyometrik kimlik verilen Suriyeli sayısı: 2 milyon 49 bin 204

-Suriyelilerin kaldığı barınma merkezi sayısı: 25

-Kamplardaki Suriyeli sayısı: 259 bin kişi

-Suriyeliler için harcanan para: 8 milyar dolar

A+ A-