Kapat
A+ A-

Torbaya 'işçiye sürgün' eklendi

Hükümet ‘çuvala’ çevirdiği ‘torba tasarıya’ TBMM Genel Kurulu’nda yeni eklemeler yapıyor.
Yayınlanma tarihi: 20 Temmuz 2014 Pazar, 03:40

[Haber görseli]

Hükümet, taşerona çare olacağı savıyla 60 madde olarak Meclis’e sunduğu, komisyonda 148 maddeye çıkardığı “torba tasarıda” değişikliğe doymuyor! Bu kez genel kurulda yapılan değişiklikle, belediyelerde çalışan işçilere “sürgün yolu” açıldı. 120 gün içinde işçilerin işyerleri de işi de değiştirilebilecek. Hükümet, “kalbura” çevirdiği, Kamu İhale Yasası’nı da bir kez daha deldi. Türkiye’nin gelecek yıl üstleneceği G-20 Dönem Başkanlığı kapsamında bu yıl ve gelecek yıl yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Kamu İhale Yasası ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamı dışına çıkarıldı. 22 Eylül 2012’den önce gerçekleştirilen yapım ihalelerinde kullanılan akaryakıta ilişkin değişiklik ise “bazı şirketlere kıyak mı ?” tartışması başlattı.

“Torba tasarının” TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri devam ederken AKP yeni eklemeler yapıyor. AKP’nin önergesi ile Kamu İhale Yasası’na geçici madde eklendi. Maddeye göre, Türkiye’nin 2015 yılında üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı kapsamında 2014 ve 2015 yıllarında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Yasası ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na tabi olmayacak. Böylece idare bu kapsamdaki alımlarda ve yapım işlerinde, yasaya bağlı kalmayacak. Daha kolay harcama yapabilecek. Yine AKP’nin önergesi ile Kamu İhale Yasası’na yapılan eklemeyle işçilere “sürgün yolu” açıldı. Maddeye göre, mahalli idarelerde yani belediyelerde çalışan işçiler yasanın çıkmasının ardından 120 gün içinde aynı belediyenin farklı bir biriminde ya da bağlı kuruluşunda görevlendirilebilecek. İşçinin işyeri ile birlikte yaptığı iş de değiştirilebilecek. Büyükşehir Yasası ile belediyelerin sınırları değişmiş, birçok köy de mahalle olmuştu. Maddeyle işçiler işyerleri ve işleri değiştirilerek uzak noktalara da gönderilebilecek. Uygulama belediyelerde çalışan taşeron işçileri de kapsayacak.

İdarelerin “taşeron ihalelerini” düzenleyen maddeye de AKP’nin önergesi ile ekleme yapıldı. Maddeye göre hangi işlerin taşerona verileceği hükümet tarafından belirleniyordu. Yapılan ekleme ile başta belediyelerin taşeron ihaleleri olmak üzere diğer yasaların hizmet alımına ilişkin özel hükümlerinin de saklı olduğu belirtildi. Böylece, taşerona çare olacağı savlanan tasarı ile taşeronun kapsamı daha da genişletilmiş oldu.

Tasarıda mahkemelerde görev yapan toplam personelin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde fazla mesai ödemesi yapılması da öngörülüyordu. 45 bin personelin sadece yüzde 10’una fazla mesai ödemesi yapılacak olması çalışanlar arasında tepki çekmişti. Bu personelin neye göre belirleneceği tartışması başlamıştı. Memur-Sen heyeti ile görüşen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maddenin Meclis genel kurulunda yeniden düzenleneceğini söyledi. Tasarıda iktidar ve muhalefetin ortak önergeleri ile başta Soma’da facianın meydana geldiği ocağı işleten Soma Kömürleri AŞ olmak üzere, maden firmalarına maliyet artışları nedeniyle devlet tarafından para ödenmesine ilişkin hükümden ise vazgeçildi.

Yandaşlara kıyak iddiası

AKP’nin önergesi ile Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na da ekleme yapıldı. Madde “Bazı şirketlere kıyak mı?” tartışması başlattı. Madde şöyle: “22 Eylül 2012 tarihinden önce 4734 sayılı kanuna (Kamu İhale Kanunu) göre ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine ilişkin hüküm bulunan yapı işleri ihalelerinde yaklaşık maliyetin yarısından fazlasının akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin 22 Eylül 2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı hesaplanmasında 31 Ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu kararı hükümleri uygulanır.”

Maddenin gerekçesinde, “Yaklaşık maliyetin önemli bir kısmı akaryakıt giderinden oluşan işlere dair sözleşmelerin yürütülmesinde, özel tüketim vergisinde artış olması durumunda yüklenicinin öngöremeyeceği düzeyde maliyet farklılıkları meydana gelmektedir” denilmesi de dikkat çekti. 22 Eylül 2012 tarihinden sonra bitmiş işlerin bu tarihten sonra gerçekleştirilen bölümlerine ilişkin olarak da fiyat farkı hesaplanacağı belirtildi.

Cumhuriyet İMECESİ