Kapat
A+ A-

Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber!

Anayasa Mahkemesi, özellikle futbol kulüplerini yakından ilgilendiren flaş bir kararın altına imza attı.
Yayınlanma tarihi: 22 Kasım 2013 Cuma, 11:19

[Haber görseli]Zaman zaman futbol kulüplerinden alacağı olan teknik direktörlerin, futbolcuların karşısına çıkan bir yasa maddesi, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. HABERTÜRK'ün haberine göre, yeni kararla futbol kulübünden alacağı olan bir şahıs da, aynen devlet gibi, kulübün isim hakkını kullandırarak Spor Toto'dan elde ettiği iddaa veya bahis türü gelirlere el koyabilecek.

Spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemeyeceğine ilişkin yasa maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi'nin, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un ek 9. maddesine, 29 Mart 2011 tarihinde eklenen "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez" şeklindeki maddenin iptal talebi ile ilgili başvuru sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi, "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alacaklar hariç olmak üzere, spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacakları haczedilemez ve bu alacaklar devir ve temlik edilemez" şeklindeki maddeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı; "Mülkiyet hakkı, kişiye başkasının hakkına zarar vermemek ve kanunların koyduğu sınırlamalara uymak koşuluyla, sahibi olduğu şeyi dilediği gibi kullanma, ürünlerinden yararlanma ve tasarruf olanağı veren bir haktır. Tescilli spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacaklarının haczedilemeyeceğini düzenleyen kural, spor kulüplerinden alacağı olan kişiler tarafından alacak davası açma ve icra takibi yapma hakkının kullanılmasını etkisizleştirmekte, böylece hak arama özgürlüğünü bu davalar yönünden ortadan kaldırmaktadır. Öte yandan, tescilli spor kulüplerinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki isim haklarından doğan alacaklarının devir ve temlik edilememesi, spor kulüplerinin, alacakları üzerinde hukuki tasarrufta bulunamamaları sonucunu doğurduğundan, bu niteliği ile itiraz konusu kural, mülkiyet hakkının ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına, hakkın özüne dokunarak kullanılamaz hâle gelmesine yol açacak niteliktedir."

Cumhuriyet İMECESİ