İstanbul’un otoparkları Brezilya’da sergilenecek

Dünyanın en saygın mimarlık bienalleri arasında gösterilen Sao Paulo Mimarlık Bienali’ne, Türkiye’den davet edilen ilk proje IPL (Informal Parking Lots of İstanbul) projesi oldu. KPM kerem piker mimarlık tarafından fotoğraf sanatçısı Emre Dörter’in ve mimar Ekin Erar’ın işbirliği ile hazırlanan IPL araştırma projesi, bienalde sergilenecek 50 proje arasında yer alıyor.
Yayınlanma tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı, 01:39

10 Eylül-9 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek benal’in küratörleri Vanessa Grossman, Charlotte Malterre-Barthes ve Ciro Miguel, 12. Bienalin temasını ‘Everyday’ (Her gün/Gündelik) olarak belirledi. Bienale katılmak için dünyanın farklı ülkelerinden yapılan 760 adet proje başvurusunu değerlendiren seçici kurul, yaklaşık 50 projeyi sergilenmeye değer buldu.
İstanbul’da otoparkların mimari bir tasarım problemi olduğunu vurgulayan KPM Mimarlık’ın kurucusu Kerem Piker, “Kent, özellikle de tarihi kent, içerisinde otopark barındıracak şişmanlıkta boşluklara sahip olmayacak kadar değerli; bir başka deyişle otoparkın mekân ekonomisi bu kez kentin mekânsal ekonomisine yenik düşüyor. İstanbul’da gündelik hayat, irrasyonelin rasyonelleştirilebilmesi diyebileceğimiz özgün çözümleri üretmek konusunda son derece mahir. Salt iki “vale” ile yönetilen açık alan otoparkları, kentin en kritik bölgelerinde yer alan parsel artıklarını içerisine rasyonel bir otopark sığdırmanın fiziksel olarak neredeyse imkânsız, mekan ekonomisi açısından ise anlamsız olduğu noktalarda birer otopark vahasına dönüştürebiliyorlar.” dedi.

A+ A-