Kapat
A+ A-

‘Gezi cezası’ yargıdan döndü

‘Gezi eylemlerine destek verdiği ve katıldığı’ gerekçesiyle bakanlıktan yardım alamayan Dostlar Tiyatrosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açtığı davayı kazandı. Bakanlık kararı temyize götüreceğini belirtirken, Erkal’ın avukatı Turgut Kazan ‘Mahkeme yerinde ve haklı bir karar vermiştir’ dedi.
Yayınlanma tarihi: 18 Temmuz 2014 Cuma, 16:30

Gezi eylemlerine destek verdiği ve katıldığı” gerekçesiyle geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek yardımı alamayan Genco Erkal’ın Ankara 15. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, “Bakanlığın destek yardımlarına ilişkin yönetmeliğin sadece bir maddesine dayanarak, bir tiyatroyu destekten yoksun bırakmasının eşitlik ve hakkaniyet ilkesine aykırı olduğuna” hükmetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın davayı Danıştay’a “temyize” götüreceği belirtilirken, Erkal’ın avukatı Turgut Kazan, “Mahkemeye yerinde ve haklı bir karar vermiştir” açıklamasında bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, geçen yıl, aralarında Genco Erkal, Ferhan Şensoy ve Levent Kırca’nın tiyatrolarının da bulunduğu 20’ye yakın özel tiyatroyu “Gezi eylemlerine destek verdikleri ve katıldıkları” gerekçesiyle her yıl verilen destek yardımınından mahrum bırakmıştı. Genco Erkal’ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu da “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyununa destek yardımı vermeyen bakanlığın kararına karşı Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.
Bakanlık, savunmasında, “Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik”in “değerlendirme ölçütleri” başlıklı 9. maddesini dayanak göstermişti. Erkal ve avukatı söz konusu savunmaya itiraz etmiş ve “Türkiye’yi yurtdışında da tanıtan bir tiyatronun yardımdan yalnızca bir madde baz alınarak mahrum bırakılamayacağını” belirtmişlerdi.
Dava sonuçlandı. Ankara 15. İdare Mahkemesi, 13 Haziran’da verdiği kararında, yönetmelik uyarınca yardım taleplerine ilişkin bir öncelik sonralık kıstasının bulunmadığı, böyle bir kıstas olması halinde bunun da değerlendirme komisyonu tarafından objektif puanlama kriterlerine bağlanması, destek başvurusunda bulunan projelerin bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti.
Kararda, şöyle denildi:
Bugüne kadar ortaya koyduğu pek çok oyun ve projesinin, tiyatro sanatının gelişmesi, Türk ve dünya kültürüne olan katkılarından dolayı ödüllendirildiği, görülen davacı tiyatro şirketinin, yönetmeliğin 9. maddesinde aranan gerekli fiziksel ve niteliksel şartların pek çoğunu sağladığı, ayrıca aynı yıl içerisinden (2013-2014 sezonunda) yirmiye yakın yabancı yazara ait oyun projesine destek sağlandığı anlaşılmakta olup davalı idarede yönetmenliğin 9. maddesindeki ölçülerden yalnızca bir tanesinin esas alınarak davacının projesinin destekten yoksun bırakılmasının eşitlik ve hakkaniyet ilkelerinin aykırı olduğuna karar verildi.”
Kararın ardından bakanlığın Danıştay’da temyiz davası açacağı belirtilirken, Erkal’ın avukatı Turgut Kazan, “Mahkemenin Türk ve dünya kültürüne sayısız katkısı olan bir tiyatronun bu şekilde yardım alamamasının hakkaniyet taşımadığına karar vermesi yerinde ve haklı bir karardır” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet İMECESİ