A+ A-

Danıştay’dan SGK’ye kötü haber

Danıştay 15. Dairesi'nden PTT görevlilerince işyerine yapılan tebligatlar sırasında, düzenlenen tebligat ‘alındıları’nda kişilere “kayıt dışı çalışması” halinde resen sigortalılık başlangıcı yapılacağına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çıkardığı genelgenin yürütmesinin durdurdu.
Yayınlanma tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar, 02:43

[Haber görseli]

Danıştay 15. Daire, PTT görevlilerince işyerine yapılan tebligatlar sırasında, düzenlenen tebligat ‘alındıları’nda kişilere “kayıt dışı çalışması” halinde resen sigortalılık başlangıcı yapılacağına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) çıkardığı genelgenin yürütmesinin durdurdu. Kararda, kişilerin açık kimlik bilgilerinin yer almadığı tebliğ alındılarındaki eksik ve yetersiz bilgi üzerine herhangi bir inceleme veya araştırma yapılmaksızın resen sigortalılık tesisi öngören genelgenin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Söz konusu genelgeden özellikle avukat büroları olumsuz etkilendi. Bazı durumlarda komşu işyerleri çalışanları, avukatlara gelen tebligatları alması nedeniyle bu kişilerin sigortası avukat bürosu üzerinden gösterildi. Yaşanan mağduriyetler üzerine İstanbul Barosu, avukat Atilla Özen aracılığıyla genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Danıştay 15. Daire, genelgede yapılan değişikliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘Araştırmadan olmaz’

Kararda, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun PTT tebliğ memurlarına, sigortalılık tespiti yapılması konusunda yetki vermediği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın tebligat işlemlerinin idarenin resen sigortalılık işlemi tesisine olanak sağlamayacağı vurgulandı.
Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Kişilerin açık kimlik bilgilerinin yer almadığı tebliğ alındılarındaki eksik ve yetersiz bilgi üzerine herhangi bir inceleme veya araştırma yapılmaksızın resen sigortalılık tesisi öngören dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Cumhuriyet İMECESİ