Kapat
A+ A-

Hak nöbeti başlıyor

Sağlık meslek örgütleri: Şiddet yasası beklerken katmerli OHAL çıktı
Yayınlanma tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe, 07:16

[Haber görseli]

AKP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinin de içinde yer aldığı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne sağlık meslek örgütleri tepki gösterdi. “Kamuoyuna her ne kadar Sağlıkta Şiddet Yasası olarak sunulmaya çalışılsa da bu teklifte yer alan düzenlemenin TTB’nin yıllardır ısrarla önerdiği şiddet yasası teklifi ile ilgisi yoktur ve bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemekten tamamıyla uzaktır” diyen meslek örgütleri, TBMM’de bu yanlış ve hekim karşıtı yasa teklifini durdurup sorunlarının çözümüne dair maddeler içeren bir yasa teklifine bürünmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlıkta şiddete karşı, “Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı” talepli nöbet eylemlerini, kanun teklifinin tüm maddelerine karşı “Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor nöbetlerine” çevireceklerini açıkladı.

AKP’nin yasa önerisinden TTB’nin yetkisini daraltan düzenlemeler çıkmıştı. Öneriye göre doktorların ikinci görev için TTB’den izin alma koşulu kalkıyor. İhraç edilen doktorlar kamuda çalışamayacak. Verdikleri raporlar dikkate alınmayacak. TEB (Türk Eczacılar Birliği) dışında Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurumlar yurtdışından ilaç getirebilecek.

‘Kırıldık, rencide edildik’

-TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Şiddetle ilgili yasa teklifi alakasız bir madde ile karşımıza geldi. Hekimler olarak kabul etmiyoruz. Bu yapılanları hekimlere bir saldırı olarak görüyoruz, rencide edildik, kırıldık. Cuma gününden itibaren tabip odalarında beyaz nöbet eylemleri yapacağız.

-İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu: Teklifin 5. maddesinde yer alan düzenleme en anti-demokratik rejimlerde bile rastlanamayacak türden tam bir felakettir. Kamu görevinden çıkarılan veya kamu görevine alınmayan hekimler için her ne kadar SGK anlaşması olmayan sağlık kurumlarında çalışmak ya da muayenehane açmak yasaklanmamış gözükse de teklif yasalaştığı takdirde bu meslektaşlarımızın mesleklerini icra edebilmeleri pratik olarak mümkün olmayacaktır. Bu madde yasalaştığı takdirde yandaş olmayan bütün hekimler için kullanılabilecek ve hekimler işsizliğe ve açlığa mahkûm edilebileceklerdir. Bu düzenleme tam bir “katmerli OHAL” düzenlemesidir.

-CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel: Yasa teklifi maddelerinin hepsi sorunlu. Paket içindeki her konu birer kanun maddesi olacak kadar detaylı incelenmeli. Ama bunlar torba yasaya alışmış durumdalar, bunun içine sokup istedikleri şekilde sokuyorlar.

-Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız: İktidar partisinin imzasıyla TBMM’ye sunulan torba yine boş çıkmıştır. Teklif gerekçesinde de bir hekimin birden fazla yerde çalışması için odasından izin almasının kaldırıldığı belirtilmektedir. Hem TTB’nin hem de Türk Diş Hekimleri Birliği ülkemizin en önemli örgütsel yapılarından ikisidir. Bu şekilde örgütsel yapıyı ortadan kaldırmayı amaçlayan teklifler kabul edilemez.

Hekimler açlığa mahkûm ediliyor

CHP’li eczacı milletvekili Gamze Taşcıer, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeyi de içeren yasa teklifini hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Taşcıer, “Sağlıkta şiddeti önlemeye dönük en ufak bir değişiklik, yenilik, herhangi farklı bir ifade yok. İktidarın politikalarına karşı olduğu için ihraç edilen birçok hekim var. Herhangi bir örgütle ilişkisi olmayan çok değerli hekimlerimiz var. Yıllarca eğitim almış, emek vermiş hekimlerimiz görevlerini yapamıyorlar hatta resmen açlığa mahkûm ediliyorlar. Teklifle hekimlerin birden fazla tabiplik görevi için tabip odasından izin alma zorunluluğu kalkıyor. Bu kabul edilir bir uygulama değildir.”

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mustafa Adıgüzel