Ağır yük eziyor

Hemşireler yetersiz istihdam nedeniyle görev dışı işlerde çalıştırılıyor.
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 02:32

[Haber görseli]

Türkiye’de toplam 166 bine yakın hemşire bulunuyor. 100 bine yakın hemşire ise eğitimini aldığı mesleğini icra edebilmek için atama bekliyor. Buna karşın 2018 yılı itibarıyla atanan hemşire sayısının 14 binlerde kaldığı belirtiliyor. Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, yetersiz istihdam nedeni ile ağır iş yükü altında çalışan hemşirelerin, uzun çalışma sürelerine de maruz kaldığına dikkat çekerek “Güçlü bir sağlık sistemi için bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak hemşire istihdam edilmesi, ağır ve kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi, yetersiz dinlenme alanlarının uygun şekilde düzenlenmesi, tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, insan onuruna yaraşır bir ücret ve emeklilik koşullarının sağlanması hemşirelerin beklentilerinin başında gelmektedir” dedi.

Hemşirelik mesleğinin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs, Hemşirelik Günü olarak kutlanıyor. Bacaksız, “100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire sayısı OECD ülke ortalaması 1025 iken, Türkiye’de bu sayı 272’dir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 149 sayılı hemşirelik personelinin çalışma koşulları ile ilgili antlaşmasında ve 157 sayılı tavsiye kararında; çalışma saatinin haftada 40 saat, günlük çalışma saatinin 8-12 saat olması; haftalık kesintisiz 36-48 saat dinlenme süresi ve nöbetler arası en az 12 saat kesintisiz dinlenme süresi olması; yıllık ücretli izinlerin en az 4 hafta olması gerektiğini bildirmektedir” dedi.

Nöbetler uzun
Türkiye’de vardiyalı çalışma sistemine göre 16-24 saatlik nöbetlerin söz konusu olduğunu kaydeden Bacaksız, özetle şunları kaydetti: “Hemşireler görevleri dışı işlerde ve istekleri dışı saatlerde çalıştırılmaktadır. Yetersiz istihdam nedeniyle hemşirelerin görev alanları dışında çalıştırılmasına son verilmelidir.”

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ