Temiz Hava Hakkı Platformu’ndn G20 devlet başkanlarına ve hükümetlere çağrı

Temiz Hava Hakkı Platformu, G20 devlet başkanlarına ve hükümetlerine çağrıda bulunarak “İnsan sağlığı için harekete geçin, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını seçin” dediler.
Yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2015 Pazartesi, 08:23

Platform, Türkiye’de 20’nin üzerindeki mevcut kömürlü termik santrala ek olarak 80’in üzerinde yeni termik santral yapılmasının planlandığı, bu durumun da başta solunum olmak üzere, kalp ve kanser gibi hastalıkların da artmasına yol açacağına da vurguladı.

Aralarında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Toraks Derneği (TTD), Çevre için Hekimler Derneği, Greenpeace Akdeniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Nöroloji Derneği’nin bulunduğu 13 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, Antalya’da 15-16 Kasım tarihleri arasında dünyanın en büyük 20 ekonomisinin devlet başkanlarının toplandığı G20 Liderler Zirvesi’nin ardından bir deklerasyon yayınladı.

Türk Toraks Derneği, G20 Zirvesi’nde Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yayımladığı deklarasyonla ilgili Antalya’da basın toplantısı düzenlendi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, solunum yolu hastalıklarının alınacak tedbirlerle büyük ölçüde önlenebildiğini belirterek, bunun için doğru stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. G20 Zirvesi sürerken, Temiz Hava Platformu olarak hazırladıkları ortak metni liderlere gönderdiklerini anımsatan Yorgancıoğlu, bilimsel araştırmaların, iklim değişikliği ve hava kirliliğinin çağın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Hava kirliliğini azaltmak sağlığın korunmasında büyük adım”

Prof. Yorgancıoğlu, “Öyle ki, iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde yarattığı tehditler geçtiğimiz elli yılda insani gelişme ve sağlık alanlarında elde edilen küresel kazanımları baltalayacak büyüklüğe ulaşmıştır. Bu çerçevede kömürün küresel enerji bileşiminden hızla çıkarılması, hava kirliliği azaltılarak kalp-damar ve solunum sağlığının korunması yolunda ciddi bir adım olabilir” dedi.

İklim Anlaşması karara bağlanmalı

2009 yılında G20 ülkelerinin fosil yakıt teşviklerini sonlandırmaya söz verdiğine ancak bugüne kadar bu yönde çok az ilerleme kaydedildiğini anımsatan Yorgancıoğlu “G20 ülkeleri geçen zaman diliminde halkın sağlığı yerine, küresel şirketlerin çıkarlarını gözetmeyi sürdürmüştür” diye konuştu. Türkiye’nin kömür santralleri yoluyla enerji üretim sürecinde, dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra en büyük üçüncü yatırımcı ülke konumuna ulaştığını belirten Yorgancıoğlu, özetle şunları dile getirdi:

“Türkiye’de var olan 20’nin üzerindeki mevcut kömürlü termik santrale ek olarak 80'in üzerinde yeni termik santral yapılması planlanmaktadır. Önümüzdeki dönem kömürlü termik santral sayısında artışa gidilmesi halinde, Türkiye'de kömürlü santrallere bağlı olarak ortaya çıkacak sağlık yükü hızla yükselecektir. Sağlıklı yaşamak ve temiz hava solumak bir insanın en önemli hakkıdır. Bunun sağlanabilmesi için G20 hükümetlerinin, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik tatmin edici girişimlerde bulunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılmasını sağlaması ve yeni kömürlü termik santrallerin yapımından vazgeçmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ve hava kirliliğinin sağlık üzerinde oluşturduğu tehditlere dair yeni kanıtlar çerçevesinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olmak üzere, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri olarak sizi, yeni kömürlü termik santral yapımından vazgeçmeye, fosil yakıt teşviklerini durdurmaya yönelik net bir yol kararlaştırmaya çağırıyoruz. Ayrıca, Aralık ayında Paris’te yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda toplum yararına bağlayıcı bir iklim anlaşmasının karara bağlanmasına liderlik etmeye acilen ve ısrarla çağırıyoruz.”

A+ A-