Usulsüzlük diz boyu

Sayıştay, eski Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir döneminde belediyede bir dizi usulsüzlük tespit etti.

Hazal Ocak
31 Ekim 2018 Çarşamba, 22:56

Sayıştay 2017 yılı denetim raporunda Fatih Belediyesi’nde bir dizi usülsüzlük tespit etti. Vergi gelirlerinde belediyeye ayrılan payın hatalı hesaplanmasından ötürü belediye 1 Milyon 409 bin 228 TL zarara uğradı. Yılan hikayesine dönen Sulukule konutlarında ise 199 hak sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan 8 Milyon 949 bin TL bedelin yarısını belediye TOKİ’ye ödedi. Belediye şirketleri tarafından işletilen tesislerin elektrik, su, doğalgaz benzeri bedellerin belediye bütçesinden ödenmesi de dikkat çekti. Faturaların maliyeti: 475 bin 811 TL.

<haber-dikey:1127815

Kalem kalem sıralandı

Sayıştay raporunun “denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” bölümünde çok sayıda bulguya yer verildi.
Bunlardan en dikkat çekici tespitler özetle şöyle:

-Fatih Belediyesi, Sulukule Projesi’nde 199 hak sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu ortaya çıkan 8 Milyon 949 bin bedelin yarısı olan 4 Milyon 474 bin TL’yi TOKİ’ye ödedi. Sayıştay ödemeyi “Mevzuatta yeri olmayan bir ödeme” olarak değerlendirdi.

-Belediye şirketlerince işletilen tesislerin elektrik, su ve doğalgaz gibi giderleri belediye bütçesinden karşılanıyor.

-İhaleyle kiraya verilmesi gereken büfe, çay bahçesi, sosyal tesis, restaurant, otopark gibi taşınmazlar ihale yapılmadan bir kısım kişiler tarafından işgal ediliyor. Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu bu tespite ilişkin “bu taşınmazların AKP’li üyelere tahsis edildiğini” değerlendirmesinde bulundu.

-Başka kamu kurumlarına taşıt tahsis edildi ve akaryakıt giderleri de beledeyi tarafından karşılandı. Belediye bu tespite ilişkin Sayıştay’a verdiği yanıtta Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nin bağlı bulunduğu vakfın vergi muafiyeti olduğunu belirtti. 

-Müdür olma şartlarını taşımayan kişiler zam ve tazminat ödemelerinden faydalandırılmak sueretiyle vekaleten müdür kadrosuna atandı.

-Yurtdışı programlarında idari personel olmayan kişiler de yer aldı.

Soylu: Başbakan’ın talimatıyla ödendi

Gazetemize raporu değerlendiren Fazıl Uğur Soylu 2016 yılında şikayet ve denetim ihbarlarına karşılık Sayıştay tarafından 2013 yılından beri denetlenmeyen Fatih Belediyesi’nin 2017 yılı denetimlerine Ocak 2018 tarihi itibarı ile başlandığını anlattı. Soylu Sulukule Projesi’nde TOKİ’nin geç teslimat yapmasından ötürü yurttaşlara fazla maliyet çıktığını daha sonra bu maliyetin yarısını belediyenin TOKİ’ye ödediğine dikkat çekti. Soylu şunları söyledi: “Burada yapılan ödemenin gerekçesini Belediye yönetimine sorduğumuzda ilgili Belediyede Başkan danışmanı Mustafa Çiftçi, Dönemin Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın Fatih Belediyesine ziyareti esnasında konun gündeme getirildiğini ve Başbakanın talimatı ile yarısını TOKİ yarısını Fatih Belediye Başkanlığın karşılaması yönünde olduğunu öğrendik. Konuyu Fatih Belediye Meclisine getirerek CHP’li üyelerin ret oylarına karşılık bu ödeme yapıldı.”