Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin anketinde 'sadakat' sorusu

Hükümet, yasa değişikliği öncesinde memurlara yönelik 88 soruluk anket hazırladı. Ankette, “çalıştığım kuruma sadakat göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum” ifadesine katılıp katılmadığı hakkında bilgi vermeleri talep edildi.
Yayınlanma tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba, 01:42

[Haber görseli]Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kamu çalışanlarına yönelik 88 soruluk anket yapıyor.
Ankette memurlardan, “Çalıştığım kuruma sadakat göstermenin görevim olduğunu düşünüyorum” ifadesine ne derece katıldıkları hakkında işaretleme yapmaları da isteniyor. Ankette katılımcılardan yanıt istenen cümlelerden bazıları şöyle: “Çalıştığım kurumdan ayrılırsam daha iyi bir iş bulamayacağımı düşünüyorum; çalıştığım kurumun amaçlarına inanıyorum; yaptığım işin karşılığı olan maaşı/ücreti alıyorum.”

Hükümet kamuda performans sistemine geçmek için hazırlık yaparken, ankette de memurdan çalıştığı kurumda performans değerlendirmesi yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi isteniyor. Çalışılan kurumda başarıların ödüllendirilip ödüllendirilmediği soruluyor. Kurumdaki terfi ve atamaların liyakate göre yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi isteniyor. Ankette memurlara, “çalıştığım kurumda kritik pozisyonlar yedeklenir” ifadesine katılıp katılmadıkları da soruluyor.

Memurlardan, birlikte çalıştığı kişilerin birbirlerine nezaket kuralları içerisinde davranıp davranmadıkları sorusuna yanıt isteniyor. Amirlerin çalışanların fikirlerine değer verip vermediği de ankette yanıt istenilen sorular arasında yer alıyor. Memurlardan, çalışılan kurum ile özel sektör kuruluşları arasındaki iletişimden memnun olup olmadıkları hakkında kanaat belirtmeleri isteniyor. İş yükünün ağırlığı, çalışılan birimdeki personel sayısının yeterli olup olmadığı, kurumda yapılan tüm işlerin yazılı hale getirilip getirilmediği, kararların şeffaf bir şekilde alınıp alınmadığı, sağlıklı işleyen bir denetim sistemi olup olmadığı, disiplin mekanizmalarının düzgün işletilip işletilmediği de yine yanıtı istenilen sorular arasında bulunuyor.

Ankete ek de yapacaklar

İşin daha iyi yapılabilmesi için bürokrasinin azaltılmasını düşünüp düşünmediği, çalışılan kurumda üst yönetimin kurumun değerlerine ve etik değerlere uygun hareket edip etmediği hakkında da memurlardan görüş isteniliyor. Değişikliklerin kurum performansını olumlu etkileyip etkilemediği hakkında görüş belirtmesi istenilen çalışanlara, “beraber çalıştığım kişiler değişikliklerden memnundur” görüşüne katılıp katılmadıkları da soruluyor. Sorular dışında memurlardan ankete eklenmesini istedikleri konu başlıklarını da yazmaları talep ediliyor.

A+ A-