HDP'li Beştaş'tan Baran Barış Korkmaz önergesi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Tunceli’de gizli tanık ifadesi ile 59 yıl hapis cezasına mahkûm edilen üniversite öğrencisi Baran Barış Korkmaz’ın durumunu Meclis gündemine taşıdı.
Yayınlanma tarihi: 2 Temmuz 2019 Salı, 15:45

[Haber görseli]

Tunceli’nin Pertek ilçesinde gizli bir tanık ifadesi ile 59 yıl hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Baran Barış Korkmaz ile ilgili yazılı soru önergesi veren HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye’de çok tartışılan “gizli tanık” mekanizmasını bir kez daha gündeme getirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, “Mahkemeler tarafından bilhassa kişilerin aidiyetlerine ve iktidar yanlısı olup olmadıklarına göre verilen kararlar kamuoyunda sıklıkla tartışılageliyor. Nitekim bu tür yargılamalarda verilen hükümde gizli tanık ifadesinden ziyade başka delil durumunun gözetilmemesi, hatta gizli tanık anlatımları dışında başka bir delil dahi olmaması mahkeme kararlarının objektiflikten uzak oluşunun bir tür sağlaması niteliğindedir. Üniversite öğrencisi Baran Barış Korkmaz da mahkemede eşkâlini dahi veremeyen bir gizli tanık ifadesi gerekçe gösterilerek 59 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Kolluğun bir ihbar üzerine bomba hazırlığı için getirildiği iddia edilen tüpü bulmuş, ardından da gizli tanığın söz konusu tüpü Baran Barış Korkmaz’ın getirdiği yönündeki ifadesi üzerine Baran Barış gözaltına alınmış, örgüt üyesi olmak suçu ile 2 buçuk yıl tutuklu kalmış ve mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır” dedi.

“Gizli tanık, eşgali dahi verememiştir”

Medyascopetv'de yer alan haberine göre Beştaş soru önergesinde, gizli tanığın Baran Barış’ın eşkâlini dahi veremediğini ifade ederek, “Yalnızca bu durum dahi gizli tanık ifadesinin delil değeri olmadığını göstermektedir. Dava kapsamında ayrıca bombanın hazırlandığı iddia edilen pansiyon müdürünün ifadesinde de Baran Barış’ın orada kalmadığı açıkça ifade edilmiştir. Öte yandan Korkmaz’ın tutuklanması ve ceza almasına neden olan Elazığ istihbaratındaki yüzbaşı ile Pertek İlçe Emniyet Müdürü’nün hâlihazırda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olduğu ifade edilmektedir. Yine Baran Barış’ın tutuklu olduğu dönemde ona yakın bir koğuşta bulunan bir kişinin Baran Barış’ı revirde görmesi üzerine ‘Bu çocuğa da yazık oldu, gencecik, hiçbir suçu yok, olayı biz Tunceli istihbaratıyla birlikte düzenledik’ dediği iddia edilmektedir” dedi. Beştaş’ın Adalet Bakanı Gül’den yanıtlamasını istediği bazı sorular şöyle:

Baran Barış Korkmaz davasından haberdar mısınız?

 • Mahkemelerin son zamanlarda yalnızca gizli tanık deliline göre karar vermelerine ilişkin bir açıklamanız olacak mı?
 • Baran Barış Korkmaz aleyhinde suç isnadında bulunan ancak Baran Barış’ın eşkâlini dahi veremeyen bir tanık ifadesi yargılamanın sonucuna nasıl bu kadar etki edebilir? Baran Barış Korkmaz davasında gerçeği araştırmak ve delilleri toplamak yerine suçun bir kişi üzerine bırakılarak cezalandırılmasının izahı nedir?
 • Baran Barış Korkmaz hakkında gerçek dışı anlatımların delil olarak kabul edilip ceza kararına hükmedilmesi, mahkemelerin kişilere göre önceden bir talimat üzerine kararlarını hazırladıkları anlamına gelmiyor mu?
 • Yargı makamlarına göre iktidar yanlısı olmayan her kişi potansiyel suçlu mudur?
 • Mahkemelere göre Kürt olmak, suçlu olmak anlamına mı geliyor?
 • Pansiyon Müdürü’nün Baran Barış Korkmaz’ın orada kalmadığına dair ifadesi neden delil teşkil etmezken, Baran Barış’ı daha önce hiç görmemiş olan gizli tanığın anlatımları davanın sonucunu etkileyebiliyor?
 • Baran Barış Korkmaz’ın tutuklanması ve ceza almasına neden olduğu iddia edilen Elazığ istihbaratındaki yüzbaşı ile Pertek ilçe Emniyet Müdürü’nün hâlihazırda FETÖ Soruşturması kapsamında tutuklu olduğuna ilişkin aktarımlar doğru mudur? Şayet bu iddialar doğru ise neden bu durum göz önünde bulundurulmaksızın Baran Barış’a ceza verilmiştir?
 • Baran Barış’ın tutuklu olduğu dönemde ona yakın bir koğuşta bulunan bir kişinin Baran Barış’ı revirde görmesi üzerine “‘bu çocuğa da yazık oldu gencecik hiçbir suçu yok olayı biz Tunceli istihbaratıyla birlikte düzenledik’ dediği iddiası doğru mudur? Bu iddia araştırılmış mıdır?
 • Gerçekte hiçbir suç işlememiş olan Baran Barış’ın 59 yıl hapis cezasına çarptırılması iktidarın adalet anlayışına uygun mudur?
 • Kanuna ve hakkaniyete aykırı bir şekilde Baran Barış aleyhine verilen kararı ve mahkeme dosyasını inceleyecek misiniz? Kanuna ve dosyadaki delil durumuna göre yargılamanın yenilenmesi için bir çalışma yürütecek misiniz?
 • Baran Barış Korkmaz davasındaki gizli tanık kimdir?
 • “Gizli tanıklık” uygulamasının taraflara kapalı bir şekilde yapılıyor olmasının savunma hakkına halel getirdiğini düşünüyor musunuz?
 • “Gizli tanıklık kurumunun Anayasa’nın 36’ncı maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6’ncı maddesi İle güvence altına alınan adil yargılanma ilkesine aykırılık teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?
 • “Gizli tanıklık” kurumunun silahların eşitliği ilkesine aykırılık teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?
A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Abdulhamit Gül, Meral Danış Beştaş