AKP, Meclis’te ne yapacağını bilmiyor

Hükümet, OHAL kapsamında bugüne dek 3 kanun hükmünde kararname (KHK) çıkardı. Anayasa gereği bu KHK’lerin Meclis’te en geç 30 gün içinde kabulü gerekiyor. Ancak AKP’de ne yapılacağına ilişkin belirsizlik var.

31 Temmuz 2016 Pazar, 20:42

AKP hükümeti, OHAL kapsamında 3 kanun hükmünde kararname (KHK) çıkardı, yenileri de yolda. Ancak anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereği bu KHK’lerin Meclis’ten en geç 30 gün içinde kabul edilmesi gerekiyor. Ancak AKP’de bu konuda ne yapılacağına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bazı AKP yöneticileri, KHK’lerin Meclisten geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne iptal için götürülebileceğini, bu nedenle kararnamelerin bekletilmesi gerektiğini düşünüyor. Bazı parti yöneticileri ise, kararnamelerin Meclis’ten geçmemesi durumunda uygulanmasında sıkıntı yaşanacağını kaydediyor.

AKP hükümetinin, OHAL kapsamında çıkardığı 3 KHK’den 2’si TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Hükümetin dün Resmi Gazete’de yayımladığı 3. kararnamenin ise bugün TBMM’ye sunulması bekleniyor. Anayasa gereği OHAL dönemlerinde çıkarılan KHK’ler Resmi Gazete’de yayımlandığı gün TBMM’ye sunuluyor ve ivedilikle görüşülüyor. TBMM İçtüzüğü’ne göre ise, “Kanun hükmünde kararnameler, anayasanın ve içtüzüğün kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için koyduğu kurallara göre ancak, komisyonlarda ve genel kurulda diğer kanun hükmünde kararnamelerle, kanun tasarı ve tekliflerinden önce, ivedilikle en geç 30 gün içinde görüşülür ve karara bağlanır. Komisyonlarda en geç 20 gün içinde görüşmeleri tamamlanmayan kanun hükmünde kararmaler Meclis Başkanlığı’nca doğrudan doğruya genel kurul gündemine alınır” hükmü düzenleniyor.

AKP içinde içtüzükteki bu hükme rağmen kararnamelerin Meclis’ten geçirilip geçirilmeyeceği konusunda farklı görüşler dile getiriliyor. Geçmişte OHAL dönemlerinde çıkan kararnamelerle ilgili inceleme yapan AKP yönetimi, “Bazı kararnameler Meclis’te kabul edilmiş, bazıları ise hiç görüşülmemiş. Görüşülmeyen kararnamelerin uygulanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Meclis’ten geçen kararnamelerle ilgili bazı örneklerde ise Anayasa Mahkemesi’ne iptal istemiyle başvuru yapılmış. Bu yolun açılmaması için kararnameler Meclis’te bekletilebilir” görüşünü dile getiriyor. Parti içinde yapılan bir başka değerlendirmede ise, kararnamelerin Meclis’te kabul edilmemesi durumunda uygulanamayacağı, bu nedenle 30 günlük Meclis sürecinin işletilmesi gerektiği ifade ediliyor. AKP yönetiminin, 1 aylık süre boyunca yapılacak hukuki değerlendirmelere göre bir karar vereceği belirtiliyor.