Kapat
A+ A-

Kanal İstanbul'da ÇED başvuru dosyaları askıdan neden indirildi?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi.
Yayınlanma tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe, 11:40

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun  Kanal İstanbul Projesinin ÇED başvuru dosyaları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanmasını istediği sorular şöyle;

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen Kanal İstanbul Projesinin ÇED Başvuru Dosyasının, 5 Aralık 2017 tarihinde askıya çıkarıldığı, ancak, 24 saat geçmeden askıdan indirildiği ve sonra projenin tekrar askıya çıkarıldığı haberleri basına yansımıştır.

 Projenin ayrıntılarının yer aldığı ÇED Başvuru Dosyasında diğerinden farklı olarak maliyet bilgisinin yer almadığı, ilk dosyada proje bedeli 60 milyar lira olarak açıklanırken, son dosyada proje bedeli ile ilgili “Proje bedeli çalışmaları devam etmekte olup, ÇED Yönetmeliğinin 10. Maddesine uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecektir” denildiği yine basına yansıyan haberler arasındadır.

 Bu bağlamda;

 1.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen Kanal İstanbul Projesinin ÇED Başvuru Dosyasının, 5 Aralık 2017 tarihinde askıya çıkarılmasının, ancak, 24 saat geçmeden askıdan indirilmesinin ve sonra projenin tekrar askıya çıkarılmasının gerekçesi nedir?

 2.Projenin ayrıntılarının yer aldığı ÇED Başvuru Dosyasında diğerinden farklı olarak maliyet bilgisinin yer almamasının gerekçesi nedir?

 3.İlk dosyada proje bedeli 60 milyar lira olarak açıklanırken, son dosyada proje bedeli ile ilgili “Proje bedeli çalışmaları devam etmekte olup, ÇED Yönetmeliğinin 10. Maddesine uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecektir” denilmesinin izahı nedir?

 4.ÇED Yönetmeliğinin 10. Maddesine uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmiş midir? Bildirilmişse hangi tarihte bildirilmiştir ve proje bedeli kamuoyuna ne zaman açıklanacaktır?

 5.Mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 km uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü – Sazlıdere Barajı – Terkos doğusunu takip eden koridorun inşaat çalışmalarının 5 yıl içinde tamamlanması ve gerekli bakımların yapılması kaydıyla 100 yıl hizmet etmesi öngörülürken, inşaat çalışmaları 5 yıl içinde bitirilebilecek midir?

 6.Bahse konu koridor üzerinde ve çevresinde genel olarak tarım arazileri, kısmen orman alanları ve yerleşimler ile su kütleleri bulunduğu ve bu su yüzeyleri içerisinde İstanbul'un 24-25 günlük su ihtiyacını sağlayan Sazlıdere Barajı'nın ön plana çıktığı göz önüne alındığında; bu projenin uygulanması halinde, koridor üzerinde yer alan bu baraj ile tarım arazileri, orman alanları ve yerleşimler ile su kütlelerinin akıbeti ne olacaktır?

 7.Kanal İstanbul ile ilgili olarak yapılan bilimsel itirazlar nelerdir ve bahse konu bilimsel itirazlar göz önünde bulundurulmuş mudur?

 8.Kanal İstanbul ile ilgili olarak yapılan bilimsel itirazlar göz önünde bulundurulmamış ise, yaşanacak herhangi bir sorunda sorumlu ya da sorumlular kimler olacaktır?

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler