A+ A-

AKP, 12 yaş ayıbında ısrarlı

Meclis’e sunulan çocuğa cinsel istismarla ilgili yasa tasarısında, ağır cezalar ve kimyasal hadım öngörülüyor. Ancak tartışmalı 12 yaş ayrımı korundu.
Yayınlanma tarihi: 10 Nisan 2018 Salı, 02:45

[Haber görseli]

AKP hükümetinin TBMM’ye sunduğu çocuklara cinsel istismar suçlarıyla ilgili yasa tasarısına göre, çocuklara tecavüz edenlere 40 yıla kadar hapis cezası verilecek, 12 yaşın altındaki çocuklara karşı bu suçun işlenmesi durumunda verilecek ceza 30 yıldan aşağı olamayacak. 12 yaşın altındaki çocuklara birden fazla kişi tarafından, üçüncü derece dahil yakınları, üvey ebeveyn ve kardeş tarafından, kamu görevlileri ve öğretmenleri tarafından cinsel istismar suçunun işlenmesi durumunda ömür boyu hapis cezası verilecek, bu kişilerin cebir ve tehdit kullanması durumunda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası uygulanacak. Çocuklara cinsel istismar suçunda koşullu salıverilme hükümleri zorlaştırılırken, soruşturma ve kovuşturma aşamasında internet dahil basın yasağı getirilebilecek. Bu suçtan mahkûm olanlara tahliyelerinin ardından 5 yıl süreyle kimyasal hadım uygulanabilecek, adres takibi ve çocukların bulunduğu işlerlerde çalışma yasağı getirilebilecek. AKP hükümetinin bir süredir üzerinde çalıştığı çocuklara cinsel istismar yasa tasarısı, şu düzenlemeleri öngörüyor:

-Devlet memuru olamayacaklar: Çocuklara cinsel istismar suçundan hüküm giyenler devlet memuru olamayacak.

-Cezalar artacak: Çocuklara tecavüz edenlere 16 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilecek. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması durumunda verilecek ceza 30 yıldan aşağı olamayacak.

-İstismarın nitelikli haline ömür boyu: Çocuklara tecavüz suçunun 12 yaşın altındaki çocuklara karşı “birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından; vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da bu suçun cebir veya tehditle işlenmesi durumunda” ömür boyu hapis cezası verilecek. Bu suçların her ikisinin birlikte kullanılarak işlenmesi durumunda ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası uygulanacak.

-En az 40 yıl: Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde ömür boyu hapis cezasının 25 yıla indirilebileceğine ilişkin hüküm, çocuklara cinsel istismar suçunda 40 yıl olarak uygulanacak. TCK’de süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı belirlenecek sonuç cezanın 30 yıldan fazla olamayacağına ilişkin hüküm de, cinsel istismar suçları için 40 yıl olacak.

-Koşullu salıvermede alt sınır: Çocuğa karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûmiyet halinde koşullu salıverilme için, iyi halli olarak 39 yılın cezaevinde geçirilmesi koşulundaki süre 50 yıla, müebbet hapis cezası için yatılacak süre olan 33 yıl da 40 yıla çıkarılacak.

-5 yıl izleme: Çocuklara karşı suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında ceza infaz kurumundan herhangi bir nedenle tahliye edilmesinden itibaren başlamak üzere denetim süresi içinde ve hak ederek tahliye tarihinden 5 yıla kadar süreyli bazı tedbir ve yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından karar verilecek. Bunlar, rehabilitasyon amaçlı programlara katılmak, mağdurun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde ikametini yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak, çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra etmekten yasaklanmak, ikametgâhı veya işyerinin değişmesi durumunda 7 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne yeni adresini bildirmek, 7 günden fazla ikametgâhından ayrı bir yerde konaklayacak olması durumunda 3 gün önceden konaklayacağı adresi bildirmek.

-Kimyasal hadım: Bu suçtan mahkûm olanlar hakkında cezaevinden herhangi bir nedenle tahliye edilmesinden 3 ay önce başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanmasına yönelik tedbire tabi tutulmaya, uzman raporu üzerine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecek. Bu tedbir, infaz hâkimi tarafından yılda bir defa değerlendirilecek, gerektiğinde de sonlandırılabilecek.

-Rehabilitasyon zorunlu: Bu suçlardan dolayı mahkûm olanlar cezaevlerinde bulunduğu süre içinde rehabilitasyon amaçlı programlara katılmak zorunda olacak.

-Basın yasağı: Cinsel istismar suçu mağduru çocuğun yüksek yararı gerektiriyorsa soruşturmanın başlangıcında, olayla ilgili olarak basın yayın, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde ve internet ortamında yapılan yayınların kısıtlanmasına, yayın yasağı konulmasına, içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine, çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve gözetiminden sorumlu kimsenin veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın istemi üzerine ya da resen cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilecek. Verilen kararlara uymayan gazetelere para cezası, radyo ve televizyonlara ise yayın durdurma ve lisansın iptali cezası uygulanabilecek. Cumhuriyet savcısının kararı, 24 saat içinde çocuk hâkiminin onayına sunulacak. Hâkim kararını 48 saat içinde açıklayacak, aksi halde tedbir kendiliğinden kalkacak.

-Mağdurlara özel merkez: Cinsel suç mağdurlarının tekrarlanan mağduriyetini önlemek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu bulunan yerlerde Sağlık Bakanlığı’nca özel merkezler kurulacak. Mağdurlar, bu merkezlere ya da mülki sınırlara bakılmaksızın kendilerine en yakın merkezlere götürülerek işlemler yerine getirilecek. Bu merkezlerde Sağlık Bakanlığı personeli ve diğer kurumlardan ihtiyaç duyulan uzman veya personel görevlendirilecek.

-Çalıştırma yasağı ve adres bildirim zorunluluğu: Tecavüz, çocukların cinsel istismarı suçları ile aralarında evlenme yasağı bulunan ya da kişi ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçu; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti; müstehcenlik ve fuhuş suçundan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, çocuk parkı, oyun bahçesi ve oyun salonu gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından birlikte belirlenen çocukların yoğun olarak bulunduğu işkollarında çalıştırılamayacak ve bu yerleri işletemeyecek. Bu tedbirlerin uygulanması, hükmün kesinleşmesi ile başlayacak ve cezanın tamamen infazından itibaren 5 yıl süreyle devam edecek. Mahkûmiyet ya da kovuşturma aşamasında bu kişilerin varsa işletme ruhsatları iptal edilecek. Tedbir kararlarına aykırı hareket edenlere 30 bin liraya kadar, tekrarı halinde iki katı oranında idari para cezası verilecek.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler