Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği o teklif reddedildi

Kılıçdaroğlu’nun ’Bugün öğleden sonra TBMM’de CHP milletvekillerinin verdiği kanun teklifi görüşülecek. Bakalım AKP evet mi diyecek, hayır mı diyecek’ dediği kanun teklifi reddedildi.

20 Kasım 2013 Çarşamba, 09:17

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde ağır hastalığı olanlar ile akıl hastalığına tutulanların serbest kalmasını öngören yasa teklifinin, İçtüzük uyarınca doğrudan gündeme alınması önerisi AKP'li vekillerin red oyları ile gündeme alınmadı.

KILIÇAROĞLU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu düünkü grup toplantsında yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlarım, cezaevlerinden söz ettim, tıka basa doldurdular, cezaevleri insanların ölüme terk edildiği yerler değildir. Ağır hastaların sorgusuz sualsiz yatırıldığı yerler değildir. Yaşam hakkı denen bir kural vardır, evrensel bir kuraldır, cezaevlerinde yatanların sorumlusu hükümetin kendisidir. Bakın, Fatih Hilmioğlu hasta, bir bilim insanı; tedavi görmesi lazım “Hayır, sen hapishanede kalacaksın. Ölüme yatacaksın orada.” diyorlar. Biz itiraz ediyoruz. Barış için diyoruz, yaşam hakkı için diyoruz bir kanun teklifi verdik, hastalar hapishanede kalmasın, tedavi görsünler diye. Bugün öğleden sonra Genel Kurulda görüşülecek. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum: Bugün öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin verdiği kanun teklifi görüşülecek. Bakalım AKP evet mi diyecek, hayır mı diyecek. Kim barıştan yana, kim barıştan yana değil bunu hep beraber görmüş olacağız." diyerek bu teklife dikkat çekmişti.

O TEKLİF REDDEDİLDİ

Genel Kurul'da, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerinde ağır hastalığı olanlar ile akıl hastalığına tutulanların serbest kalmasını öngören yasa teklifinin, İçtüzük uyarınca doğrudan gündeme alınması önerisi de görüşüldü.

Tanrıkulu, cezaevlerinde 3 Kasım 2013 itibariyle 162'si ağır olmak üzere 544 hasta bulunduğunu ifade ederek, Adli Tıp'ın onayı olmadan hasta tutuklu ya da hükümlünün dışarıda tedavisinin mümkün olmadığını belirtti. Adli Tıp'ın olumlu rapor vermesi halinde bile hasta tutuklu ya da hükümlünün serbest kalmasının, Cumhuriyet savcısının "topluma zararlı değil" raporuna bağlı olduğunu anlatan Tanrıkulu, Adli Tıp Kurumu'nun rapor tekelinin de kaldırılması gerektiğini savundu.

Tanrıkulu, "Başbakan Diyarbakır'da birçok laf söyledi ama demokrasi ve özgürlüklerle ilgili tek bir cümle söylemedi. Size somut bir fırsat daha...Hasta tutuklu ve hükümlülerin sorunu, Meclis'in vicdan sorunudur. Hasta olan, ölüm döşeğinde olanlar için teklifi ele alalım" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da cezaevlerinin en önemli sorununun "hasta mahpuslar" olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da "Cezaevleri boşalacak" dediğini belirten Ağbaba, "Başbakan cezaevlerini herhalde insanları öldürerek boşaltacak" dedi.

Tanrıkulu'nun Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, doğrudan gündeme alınması reddedildi.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİARAŞTIRMA ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda; CHP'nin, işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini içeren grup önerisi kabul edilmedi.

TBMM Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması üzerine CHP, önerisini Genel Kurul'a taşıdı.Öneri üzerinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Türkiye'nin iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada geldiğini savunarak, yılda ortalama bin-bin 200 işçinin iş kazasında yaşamını yitirdiğini söyledi. İş kazalarının "iş cinayetleri" haline gelmesinin "AK Parti iktidarı ürünü" olduğunu ileri süren Tezcan, çalışma yaşamında sendikasızlığın egemen olduğunu, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırıldığını ve 350 bin olan taşeron işçi sayısının 1 milyon 750 bine ulaştığını kaydetti.

Tezcan, "İş kazası sonucu ölümü kader gören bir iktidardan iş sağlığı ve güvenliğini beklemek mümkün değil. Şimdi son işçi hakkı olan kıdem tazminatını da ortadan kaldırmak isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Örgütlü emek düşmanlarına karşı yapılması gereken, örgütlü emekle mücadele etmektir. Oysa bütün bunlar varken gündem ya Kürdistan ya türban...Başbakan'a sormak istiyorum; yanlış çizilen haritaya Misak-ı Milli haritası da dahil mi?" dedi.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, öneri aleyhindeki konuşmasında, konunun ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gerektiğini belirterek, Türkiye'de ilk kez müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkarıldığını ve tüm işyerlerindeki çalışanların kapsama alındığını hatırlattı.

Kaçar, yasa uygulamalarının sahaya olumlu yansıdığını ifade ederek, Türkiye'nin iş kazalarında dünyada 22. sırada bulunduğunu, ancak daha alınması gereken mesafe olduğunu kaydetti.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Turkkan, öneri lehinde yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğin her geçen gün kötüye gittiğini, her sektörde yaralamalı ve ölümlü kazalarda artış olduğunu savundu. Ortalama yılda bin işçinin iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan Türkkan, "Türkiye'de iş kazları, kaza değil cinayettir. Yanlış politikalar, uygulama ve denetimsizlikte ısrar eden AKP iktidarı bunun nedenidir. İşçiler güvencesiz çalıştırılarak sömürülüyor, kazalara zemin hazırlanıyor. AKP bağıra, çağıra gelen iş kazalarını kaderle anlatıyor" dedi.

Konuşmaların ardından CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.